NIE dla GMO

nie dla gmo

„NIE dla GMO” w polskim rolnictwie.

„NIE dla GMO” w polskiej żywności.

dr Roman Andrzej Śniady

Polscy politycy, którzy powinni stać na straży naszej konstytucyjnej wolności, łamią nasze podstawowe prawa obywatelskie.

Polscy naukowcy, którzy powinni stać na straży bezpieczeństwa naszego zdrowia, którzy powinni chronić nasze środowisko, zajmują się promocją uprawy roślin transgenicznych oraz używania pasz genetycznie zmodyfikowanych w polskim rolnictwie.

NIE dla GMO – Konstytucja RP

Wszyscy wiemy, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiona z wdzięczności „naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach”, „(…) ma na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem (…)”

  • Czy możemy jednak pozwolić na zaprzepaszczenie wszystkiego, co cenne z naszego tysiącletniego dorobku?
  • Czy możemy pozwolić na utratę tego, co zawdzięczamy naszym przodkom?
  • Czy wolno pozwolić na łamanie podstawowych praw człowieka i obywatela w Polsce?
  • Czy możemy dać przyzwolenie na brak poszanowania wolności i sprawiedliwości?
  • Czy możemy utracić kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach?
  • Gdzie jest poczucie odpowiedzialności naukowców i polityków przed Bogiem lub przed własnym sumieniem?

Nie możemy bowiem pozwolić na fakt, że „polscy politycy i naukowcy„, którzy powinni stać na straży naszej konstytucyjnej wolności, łamią nasze podstawowe prawa obywatelskie.

Popierając bowiem wprowadzenie GMO na polskie pola, do ogrodów i sadów, do polskich domów, pomimo protestów organizacji pozarządowych i obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, przyczyniają się do naruszenia naszej – przez Konstytucję RP zapewnionej – godności i wolności. Wolności wyboru, myślenia i życia.

Naruszają nasze Prawa Człowieka, odbierając nam wolność wyboru zakupu, diety oraz dostępu do tradycyjnych nasion i form rolnictwa” napisał m.in. w swoim liście Henryk Skolimowski (2007).

Nie dla GMO dr Roman Andrzej Śniady

NIE dla GMO – Ukryty Eksperyment Naukowy

Czy w przyszłości obecne na naszych polach rośliny genetycznie zmodyfikowane, których pyłki będą krążyły w atmosferze nie wystawią polskiego społeczeństwa na ukryty eksperyment naukowy, mimo, że „Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody”. A przecież polskie społeczeństwo takiej zgody nie wyraża, bo „Każdy ma prawo do ochrony zdrowia”.

Również „Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie.”

nie dla gmo dziecko

NIE dla GMO – Politycy RP

Wiemy także, że „Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom”, że „Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych”, że „Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska”, oraz że „Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska”.

Wiemy z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej również, że „Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi”

  • Czy tak jest na pewno?

  • Czy nasze konstytucyjne prawa nie są przypadkiem łamane?

W swej książce pt. „Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej” Francis Fukuyama napisał „Nie musimy postrzegać siebie jako niewolników nieuchronnego postępu technicznego, jeżeli postęp ten nie służy ludzkim celom. Prawdziwa wolność oznacza wolność społeczności do chronienia tych wartości, które uważają za najważniejsze – i właśnie z tej wolności musimy skorzystać dziś, w obliczu rewolucji biologicznej”.

NIE dla GMO bog szatan

NIE dla GMO – Zdanie Watykanu

Papież Jan Paweł II natomiast w swojej encyklice „Sollicitudo rei socialis” zauważył, że „Rozwój tylko ekonomiczny nie może wyzwolić człowieka, wprost przeciwnie, prowadzi do większego jeszcze zniewolenia. Rozwój, który nie obejmuje wymiarów kulturowych, transcendentnych i religijnych człowieka i społeczeństwa, im bardziej nie uznaje istnienia takich wymiarów i nie dostrzega w nich własnych celów i priorytetów, tym mniejszy ma wkład w prawdziwe wyzwolenie. Istota ludzka jest całkowicie wolna tylko wówczas, gdy jest sobą w pełni swoich praw i obowiązków; to samo trzeba powiedzieć o całym społeczeństwie”.

Dziś zmienia się rośliny i zwierzęta, jutro zostanie zmieniony człowiek, a zmieszanie genów człowieka z genami innych gatunków, spowoduje, że człowiek zatraci swoje człowieczeństwo, po prostu przestanie być człowiekiem. Trzeba tutaj wspomnieć, że gmo nigdy nie powstanie w warunkach naturalnych – zawsze jest to proces laboratoryjny o nieznanych długofalowych skutkach ubocznych.

nie dla gmo nóż

My nie chcemy tego!

My nie chcemy żyć w takim świecie!

Nie możemy pozwolić na taki koniec historii człowieka!

Chcemy sami napisać swoją historię, historię prawdziwego, zdrowego i wolnego człowieka.

Dr inż. Roman Andrzej Śniady – niezależny ekspert

NIE dla GMO – dr Roman Andrzej Śniady

Każdy przeciętny obywatel wie, że w temacie gmo jest bardzo wiele opinii. Większość informacji zamieszczanych w Internecie to tak zwane „fake news”. Mało osób wie, że za gmo stoją najpotężniejsze koncerny farmaceutyczne te same co finansowały Hitlera w jego zbrodniczej kampanii dzielenia ludzi na lepszych i gorszych tak samo nazywając to segregacją sanitarną. Poniżej znajdą państwo urywki z nagrań i wystąpień dr Romana Andrzeja Śniadego – wielkiego eksperta rolnictwa ekologicznego i przeciwnika gmo, przeciwnika, który wielokrotnie był przekupywany i nie uległ przez zagraniczne koncerny biotechnologiczne. Wielu jego kolegów sprzedało się ale złamało swój kręgosłup moralny – Dr Śniady zawsze szedł pod prąd do prawdy, a wszyscy dobrze wiemy, że z prądem płyną tylko śmieci! Nasze wyrazy uznania, szacunku oraz dozgonna wdzięczność za możliwość i uczestnictwo w pana wykładach składa cały zarząd kampanii natura bez granic. 

 

Zdecydowanie najlepszy ekspert ds. rolnictwa, rolnictwa ekologicznego i gmo w Polsce. Niezależny badacz i publicysta. Wykładowca akademicki i osoba prześladowana za prawdziwe poglądy jakie głosił – w konsekwencji zwolniony z pracy. Były członek kampanii natura bez granic, pomysłodawca i założyciel myśli wspierania natury i dbania o jej skarby. Nasz przyjaciel, a przede wszystkim człowiek nieprzekupny – prawdziwy ekspert niezależny dr Roman Andrzej Śniady.

 

Spotkanie przedstawicieli kampanii natura bez granic z przedstawicielami sejmu na Posiedzeniu Senackiej Izby Rozwoju Wsi i Rolnictwa w sprawie Codex Alimentarius.

Nasi koledzy w piękny  i rzeczowy sposób wytłumaczyli wszystkie aspekty zagrożeń ze strony niewłaściwego wdrażania wytycznych Kodesku Żywnościowego w Polsce.

 

W tej sekcji znajdują się trzy filmy, ktróre należy obejrzeć w kolejności występowania. Są to materiały przygotowane przez kampanię natura bez granic w trosce o losy przyszłych społeczeństw. Zachęcamy do obejrzenia całości oraz wyrobienia sobie własnego zdania w temacie.

"Nie miałam pojęcia, że gmo ma taki wpływ na rolnictwo i tyle rzeczy jest tutaj negatywnych. Postaram się zgłębić temat. Uważam, że gmo to przyszłość jednak na razie jest za mało badań potwierdzających skuteczność genetycznych modyfikacji i długofalowych skutków ubocznych. Na pewno dla przemysłu szczepionkowego pozyskiwanie sztucznych zamienników substancji czynnych bez gmo nie byłoby możliwe. Wszystko to jednak powinno się odbywać w warunkach laboratoryjnych i nigdy nie powinno być uwolnione do środowiska naturalnego. Proszę sobie wyobrazić chodź by ryby posiadające dodatkowe geny polepszające np. sprawność i siłę - wszystkie inne okazy nie modyfikowane umarły by z głodu. W niedalekiej przyszłości mogło by to spotkać także ludzi. Jestem zdania, że modyfikacje genetyczne na ludziach dojdą do skutku kiedyś, ale też mam nadzieję, że będą to robić ludzie mądrzy, a nie tak jak obecnie"

prof.klin.lek.med Enkhjargal Dovchin

Artykuły powiązane:

Ebook: „Akupunktura i Życie”

Pani profesor przybliża tajniki akupunktury w swoich książkach, które możecie Państwo pobrać na tej stronie za darmo w postaci e-booków:
Książka jest próbą podjęcia polemiki z osobami co uważali metody medycyny tradycyjnej za mało naukowe i średniowieczne. Jak sie póżniej okazało Światowa Organizacja Zdrowia zatwierdziła osiągnięcia „Traditional Medicine” i uznało te metody za naukowe.
gmo,żywność modyfikowana,nie dla gmo,zagrożenia ze strony gmo,stop gmo,inżynieria genetyczna,rolnictwo,kontrowersje,bezpieczeństwo żywności,naturalne pożywienie,ochrona środowiska,różnorodność biologiczna,społeczny sprzeciw,skutki zdrowotne,niepewność,antybiotykooporność.
gmo,żywność modyfikowana,nie dla gmo,zagrożenia ze strony gmo,stop gmo,inżynieria genetyczna,rolnictwo,kontrowersje,bezpieczeństwo żywności,naturalne pożywienie,ochrona środowiska,różnorodność biologiczna,społeczny sprzeciw,skutki zdrowotne,niepewność,antybiotykooporność.

Ebook: „W Cztery Oczy z Medycyną Naturalną Dalekiego Wschodu”

Bogato ilustrowany, napisany na podstawie wielu lat doświadczeń przybliży Wam tajniki wiedzy znanej w Tybecie od wieków.
Pierwsza ksiązka profesor Enji, która w możliwe najławiejszy sposób miała tłumaczyć trudne pojęcia związane z Medycyną  Tradycyjną i stanowić pomost pomiędzy medycyną klasyczną, a wschodnią.
gmo,żywność modyfikowana,nie dla gmo,zagrożenia ze strony gmo,stop gmo,inżynieria genetyczna,rolnictwo,kontrowersje,bezpieczeństwo żywności,naturalne pożywienie,ochrona środowiska,różnorodność biologiczna,społeczny sprzeciw,skutki zdrowotne,niepewność,antybiotykooporność.
gmo,żywność modyfikowana,nie dla gmo,zagrożenia ze strony gmo,stop gmo,inżynieria genetyczna,rolnictwo,kontrowersje,bezpieczeństwo żywności,naturalne pożywienie,ochrona środowiska,różnorodność biologiczna,społeczny sprzeciw,skutki zdrowotne,niepewność,antybiotykooporność.

POWIĄZANE ARTYKUŁY OPARTE NA FAKTACH

gmo,żywność modyfikowana,nie dla gmo,zagrożenia ze strony gmo,stop gmo,inżynieria genetyczna,rolnictwo,kontrowersje,bezpieczeństwo żywności,naturalne pożywienie,ochrona środowiska,różnorodność biologiczna,społeczny sprzeciw,skutki zdrowotne,niepewność,antybiotykooporność.
B

Alergie

Artykuł naukowy o wpływie akupunktury na leczenie alergicznego nieżytu nosa i dolegliwości towarzyszących.

gmo,żywność modyfikowana,nie dla gmo,zagrożenia ze strony gmo,stop gmo,inżynieria genetyczna,rolnictwo,kontrowersje,bezpieczeństwo żywności,naturalne pożywienie,ochrona środowiska,różnorodność biologiczna,społeczny sprzeciw,skutki zdrowotne,niepewność,antybiotykooporność.
B

NA BÓL

Metody przeciwbólowe w leczeniu akupunkturą oraz wytłumaczenie schematu oddziaływań i bodźców na organizm człowieka.
faq pierwsza wizyta
B

PIERWSZA WIZYTA

Artykuł jak najlepiej przygotować się do wizyty u lekarza medycyny tradycyjnej, aby jak najwięcej skorzystać.

gmo,żywność modyfikowana,nie dla gmo,zagrożenia ze strony gmo,stop gmo,inżynieria genetyczna,rolnictwo,kontrowersje,bezpieczeństwo żywności,naturalne pożywienie,ochrona środowiska,różnorodność biologiczna,społeczny sprzeciw,skutki zdrowotne,niepewność,antybiotykooporność.
B

Klimakterium

Bardzo indywidualny proces starzenia się kobiet, który jednak można niwelować przy pomocy akupunktury.

akupunktura pediatryczna akupunktura dla dzieci
B

DLA DZIECI

Akupunktura pomaga w leczeniu dzieci oraz różnych schorzeń dzicięcych w tym ADHD. Wspiera koncentrację i dotlenienie mózgu.

bezpieczeństwo akupunktury czy akupunktura jest bezpieczna
B

BEZPIECZEŃSTWO

Największy zespół skumulowanych badań klinicznych nad bezpieczeństwem akupunktury i medycyny tradycyjnej.

Autorem materiałów jest wysokiej klasy specjalistka profesor kliniczny lekarz medycyny - pani Enkhjargal Dovchin ( prof Enji). Redagowanie i poprawki stylistyczne: Zespół MT

Umów Wizytę

Klikając w baner poniżej mogą Państwo zarezerwować termin wizyty w Gabinecie Akpunktury i Medycyny Wschodniej prof.klin.lek.med. Enkhjargal Dovchin

Zarezerwuj termin!

Orientacyjny czas oczekiwania na przyjęcie wynosi obecnie: 130 dni

Godziny Pracy

Dzień
Godziny
Poniedziałek
9:00 - 19:00
Wtorek
9:00 - 19:00
Środa
9:00 - 19:00
Czwartek
9:00 - 19:00
Piątek
9:00 - 19:00
Sobota
tylko umówione
Niedziela
zamknięte

Pin It on Pinterest

Powieleń