Medycyna Tradycyjna kontra Medycyna Akademicka

Medycyna Tradycyjna kontra Medycyna Akademicka

W dzisiejszych czasach medycyna jest niezwykle ważnym elementem naszego życia. Każdy z nas przynajmniej raz w życiu musiał korzystać z usług medycznych, czy to w wyniku choroby, wypadku, czy też profilaktycznie. Na rynku istnieją dwie główne gałęzie medycyny – medycyna tradycyjna i medycyna akademicka. Wiele osób zastanawia się, która z nich jest lepsza i bardziej skuteczna.

Medycyna tradycyjna jest często postrzegana jako bardziej kompleksowa i bezpieczna niż medycyna akademicka. Ma ona swoje korzenie w starożytnych kulturach i bazuje na naturalnych metodach leczenia, takich jak ziołolecznictwo, akupunktura, masaże czy medytacja. W medycynie tradycyjnej kluczowe znaczenie ma holistyczne podejście do pacjenta, czyli traktowanie człowieka jako całości – zarówno fizycznej, jak i psychicznej.

Z drugiej strony medycyna akademicka, zwana również medycyną konwencjonalną, opiera się na badaniach naukowych i metodach leczenia, które zostały przetestowane i udokumentowane. Lekarze korzystają z nowoczesnych technologii, narzędzi diagnostycznych i leków. W medycynie akademickiej skupia się się na leczeniu konkretnych schorzeń i objawów, a nie na holistycznym podejściu do pacjenta.

Obie medycyny mają swoje zalety i wady. Zaletą medycyny tradycyjnej jest to, że skupia się na profilaktyce i leczeniu całego organizmu, a nie tylko na leczeniu konkretnych chorób. Metody leczenia w medycynie tradycyjnej są również często tańsze niż w medycynie akademickiej, co jest ważne, zwłaszcza dla osób z mniejszym budżetem. Co więcej, metody leczenia w medycynie tradycyjnej są często bezpieczniejsze i mniej inwazyjne niż metody stosowane w medycynie akademickiej, co oznacza, że mają mniejsze ryzyko działań niepożądanych.

Z drugiej strony medycyna akademicka jest również ważna i skuteczna. Metody leczenia i narzędzia diagnostyczne są w niej bardziej zaawansowane i precyzyjne, co oznacza, że lekarze są w stanie szybciej i dokładniej diagnozować choroby oraz stosować skuteczniejsze leczenie. Co więcej, leki stosowane w medycynie akademickiej są często wynikiem długotrwałych badań naukowych i posiadają udokumentowaną skuteczność.

Podsumowując, medycyna tradycyjna i medycyna akademicka obiemają swoje miejsce i znaczenie w dzisiejszym świecie. Oba podejścia mają swoje zalety i wady, i każda z nich może być skuteczna w zależności od choroby, pacjenta i jego preferencji. Warto jednak pamiętać, że wybór metody leczenia powinien być podejmowany zgodnie z zaleceniami lekarza, biorąc pod uwagę nasz stan zdrowia i potrzeby.

Warto również podkreślić, że w przypadku leczenia poważnych chorób, takich jak choroby nowotworowe czy choroby układu krążenia, medycyna akademicka jest często niezbędna do skutecznego leczenia. Jednak w przypadku mniejszych dolegliwości, takich jak bóle głowy czy trudności z zasypianiem, medycyna tradycyjna może okazać się skuteczną alternatywą.

Warto również pamiętać, że medycyna tradycyjna nie zawsze jest wolna od ryzyka działań niepożądanych, a jej skuteczność nie została w pełni udowodniona w badaniach naukowych. Z tego powodu, przed rozpoczęciem leczenia ziołami czy innymi naturalnymi metodami, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, szczególnie jeśli stosujemy jakieś leki.

Podsumowując, wybór między medycyną tradycyjną a medycyną akademicką zależy od naszych potrzeb, stanu zdrowia i preferencji. W obu przypadkach ważne jest, aby podjąć decyzję w oparciu o rzetelne informacje i zgodnie z zaleceniami specjalisty.

Definicja i Różnice Między Medycyną Tradycyjną a Medycyną Akademicką

Medycyna Tradycyjna to zbiór praktyk i metod leczniczych, które wywodzą się z różnych kultur i tradycji, a które stosowane są od setek, a czasem nawet tysięcy lat. Medycyna ta opiera się na wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie i wykorzystuje naturalne środki lecznicze, takie jak zioła, rośliny, oleje eteryczne, minerały i inne produkty pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.

Medycyna Tradycyjna jest szczególnie popularna w krajach Azji, Afryki i Ameryki Południowej, ale także w Europie i Stanach Zjednoczonych zyskuje na popularności. W ramach Medycyny Tradycyjnej stosowane są różne metody lecznicze, takie jak akupunktura, medytacja, masaże, ajurweda, homeopatia czy kinesiotaping.

Istnieje wiele badań naukowych, które potwierdzają skuteczność niektórych metod stosowanych w ramach Medycyny Tradycyjnej, ale jednocześnie należy pamiętać, że nie wszystkie metody są skuteczne i bezpieczne dla zdrowia. Ważne jest, aby stosować je z rozwagą i zawsze konsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem jakiejkolwiek kuracji lub terapii.

W niektórych krajach Medycyna Tradycyjna jest uznawana przez władze jako równoprawna z medycyną konwencjonalną i stosowana jest w ramach systemu opieki zdrowotnej. Jednakże, w innych krajach traktowana jest bardziej jako uzupełnienie dla medycyny konwencjonalnej.

Medycyna Akademicka to pojęcie odnoszące się do dziedziny medycyny, która skupia się na badaniach naukowych oraz kształceniu medycznym prowadzonym w szkołach wyższych, czyli na uczelniach akademickich. Jest to nauka interdyscyplinarna, łącząca w sobie wiedzę z zakresu biologii, chemii, fizyki, matematyki, psychologii oraz socjologii.

Medycyna Akademicka zajmuje się badaniem mechanizmów chorób, ich diagnostyką, leczeniem i zapobieganiem, a także rozwijaniem nowych metod terapeutycznych. W ramach dziedziny tej prowadzone są także badania nad etyką medyczną oraz prawami pacjentów.

Kształcenie w ramach Medycyny Akademickiej obejmuje zarówno studia licencjackie, jak i magisterskie oraz doktoranckie. Studenci medycyny zdobywają tu wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności, uczą się diagnozować choroby, prowadzić leczenie oraz współpracować z pacjentami.

Medycyna Akademicka jest ważnym elementem systemu opieki zdrowotnej i stanowi podstawę dla rozwoju nowych metod terapeutycznych oraz dla szkolenia przyszłych lekarzy i specjalistów medycznych.

Medycyna tradycyjna i medycyna akademicka różnią się od siebie pod wieloma względami, m.in.:

Pochodzenie i historia: Medycyna tradycyjna wywodzi się z dawnych kultur i tradycji, a jej metody lecznicze są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Natomiast medycyna akademicka opiera się na wiedzy naukowej i postępie medycznym, a jej metody lecznicze są oparte na badaniach naukowych i przeprowadzanych testach klinicznych.

Zakres i podejście: Medycyna tradycyjna skupia się na całościowym podejściu do pacjenta i dąży do przywrócenia równowagi ciała i umysłu poprzez stosowanie naturalnych metod leczniczych. Natomiast medycyna akademicka skupia się na leczeniu chorób poprzez stosowanie medycznych procedur, leków i terapii, a podejście jest bardziej skoncentrowane na chorobie niż na pacjencie jako całości.

Wykorzystywane metody: Medycyna tradycyjna wykorzystuje naturalne środki lecznicze, takie jak zioła, rośliny, oleje eteryczne, minerały i inne produkty pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, a także metody takie jak akupunktura, medytacja, masaże, ajurweda, homeopatia czy kinesiotaping. Natomiast medycyna akademicka wykorzystuje medyczne procedury, leki, terapie i technologie, takie jak operacje chirurgiczne, radioterapia, chemioterapia, badania diagnostyczne i wiele innych.

Uznawanie: Medycyna akademicka jest uznana przez władze i jest standardem opieki medycznej w większości krajów. Natomiast medycyna tradycyjna jest uznawana przez niektóre kraje jako uzupełnienie dla medycyny akademickiej lub jako odrębna gałąź medycyny.

Warto jednak pamiętać, że obie dziedziny mają swoje wady i zalety, a skuteczność i bezpieczeństwo leczenia zależy od konkretnych metod leczniczych i od indywidualnych cech pacjenta.

Zalety i Wady obu Medycyn

Zalety medycyny tradycyjnej:

 • Naturalne środki lecznicze wykorzystywane w medycynie tradycyjnej są często bardziej dostępne i tańsze niż leki farmaceutyczne stosowane w medycynie akademickiej.
 • Medycyna tradycyjna kładzie duży nacisk na profilaktykę i holistyczne podejście do zdrowia, co może prowadzić do poprawy ogólnego stanu zdrowia pacjentów.
 • Niektóre metody lecznicze stosowane w medycynie tradycyjnej, takie jak akupunktura czy medytacja, mogą być skuteczne w leczeniu bólu i stanów emocjonalnych, takich jak stres i depresja.
 • Medycyna tradycyjna może być skuteczna w leczeniu pewnych schorzeń, takich jak np. niektóre choroby skóry, choroby autoimmunologiczne czy choroby układu oddechowego.

Wady medycyny tradycyjnej:

 • Brak regulacji i standardów w medycynie tradycyjnej może prowadzić do niebezpiecznego stosowania nieprzetestowanych metod leczniczych lub substancji, które mogą być szkodliwe dla zdrowia pacjentów.
 • W medycynie tradycyjnej często brakuje badań naukowych potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo stosowanych metod leczniczych.
 • Niektóre metody lecznicze stosowane w medycynie tradycyjnej, takie jak ziołolecznictwo czy akupunktura, mogą nie być skuteczne u wszystkich pacjentów i nie powinny być stosowane jako jedyne źródło leczenia.

Zalety medycyny akademickiej:

 • Medycyna akademicka opiera się na naukowych badaniach i dowodach, co może prowadzić do skuteczniejszego i bezpieczniejszego leczenia chorób.
 • Specjaliści medyczni w ramach medycyny akademickiej mają dostęp do nowoczesnych technologii i procedur leczniczych, które mogą być niezbędne w leczeniu niektórych chorób.
 • Medycyna akademicka jest zwykle regulowana przez władze państwowe i podlega standardom opieki medycznej, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów.

Wady medycyny akademickiej:

 • Leki i procedury medyczne stosowane w ramach medycyny akademickiej mogą być kosztowne i trudno dostępne dla niektórych pacjentów.
 • Medycyna akademicka często kładzie nacisk na leczenie objawów chorób, a nie ich przyczyn, co może prowadzić do długotrwałego i kosztownego leczenia.
 • Leki i procedury medyczne stosowane w ramach medycyny akademickiej mogą powprowadzić do poważnych skutków ubocznych lub interakcji leków, zwłaszcza gdy pacjenci biorą wiele różnych leków jednocześnie.

Podsumowując, zarówno medycyna tradycyjna, jak i medycyna akademicka mają swoje zalety i wady. Medycyna tradycyjna może być skuteczna w leczeniu pewnych schorzeń, ale jej brak regulacji i standardów może prowadzić do niebezpiecznego stosowania nieprzetestowanych metod leczniczych lub substancji. Z kolei medycyna akademicka opiera się na naukowych badaniach i dowodach, ale może być kosztowna i skupiać się na leczeniu objawów, a nie przyczyn chorób. Ostatecznie wybór między medycyną tradycyjną a akademicką powinien być podejmowany indywidualnie dla każdego pacjenta, zgodnie z jego potrzebami i preferencjami. W każdym przypadku jednak należy kierować się zasadą, że bezpieczeństwo i skuteczność leczenia powinny być na pierwszym miejscu.

Chińska Medycyna nie dla Polskich Lekarzy 

Według najnowszych doniesień, chińska medycyna nie znajduje zbyt dużego uznania wśród polskich lekarzy. Wśród głównych przyczyn takiego stanu rzeczy można wymienić zupełnie różne podejście do medycyny w obu krajach. W Chinach medycyna naturalna i tradycyjna chińska medycyna odgrywa szczególną rolę. W tym kraju lekarze używają nie tylko nowoczesnych narzędzi i technologii, ale także ziołolecznictwa, akupunktury, masaży i innych niekonwencjonalnych metod leczenia. Z kolei w Polsce medycyna opiera się przede wszystkim na zachodniej wiedzy medycznej, która skupia się na farmakoterapii oraz medycynie interwencyjnej. Jednym z głównych problemów, które uniemożliwiają polskim lekarzom stosowanie metod chińskiej medycyny w swojej pracy jest brak odpowiedniego wykształcenia i specjalizacji w tej dziedzinie. W Polsce nie istnieją specjalistyczne studia ani kursy z zakresu chińskiej medycyny, a to uniemożliwia młodym lekarzom zdobycie wiedzy i doświadczenia, które mogą wykorzystać w swojej pracy. Nie ma również w Polsce organizacji ani stowarzyszeń, które zajmują się popularyzacją i promocją chińskiej medycyny. Kolejnym powodem, dla którego chińska medycyna pozostaje poza zasięgiem polskich lekarzy jest kwestia legalności stosowania takich metod w Polsce. W Polsce, tak jak i w innych krajach Europy, medycyna naturalna czy np. homeopatia to nadal dziedziny, które budzą spore kontrowersje i nie są uznawane przez wszystkich specjalistów za metodę skuteczną i bezpieczną. Istnieje także ryzyko dla pacjenta, że taki lekarz naruszy przepisy i wykona zabieg lub zastosuje lek bez odpowiedniego wykształcenia i licencji. Podsumowując, można stwierdzić, że chińska medycyna nie jest obecnie popularna w Polsce i raczej nie będzie.

WHO Uznaje Medycynę Tradycyjną za Naukę!

medycyna zintegrowana - medycyna tradycyjny

Uznanie medycyny tradycyjnej za naukę przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oznacza, że organizacja ta uważa, iż istnieje wiele tradycyjnych praktyk medycznych, które posiadają wartość terapeutyczną i powinny być respektowane i zintegrowane z opieką medyczną. WHO uznaje, że tradycyjna medycyna może przynosić korzyści pacjentom, zwłaszcza w przypadkach, kiedy konwencjonalne metody medyczne są niedostępne lub nieskuteczne.

Uznanie tradycyjnej medycyny przez WHO oznacza również, że organizacja ta zobowiązała się do opracowania standardów i wytycznych dla praktyk medycznych, tak aby zapewnić ich bezpieczeństwo, skuteczność i jakość. Zintegrowanie tradycyjnej medycyny z opieką medyczną może zwiększyć dostępność opieki medycznej dla ludzi na całym świecie i poprawić wyniki zdrowotne.

Dla pacjentów oznacza to, że mogą mieć większy wybór w zakresie metod leczenia, a ich lekarze mogą zintegrować tradycyjną medycynę z medycyną akademicką, aby zapewnić najlepszą opiekę medyczną. Jednocześnie, pacjenci powinni być świadomi, że niektóre tradycyjne praktyki medyczne mogą mieć ograniczone dowody naukowe dotyczące ich skuteczności i bezpieczeństwa, dlatego przed zastosowaniem jakiejkolwiek formy terapii należy skonsultować się z lekarzem lub specjalistą i upewnić się, że jest ona odpowiednia dla ich indywidualnych potrzeb i stanu zdrowia.

Największe Wady Medycyny Akademickiej

Oprócz wymienionych wcześniej niedomagań, medycyna akademicka ma także inne wady, takie jak:

Nadmierne skupienie na leczeniu objawów: Medycyna akademicka często skupia się na leczeniu objawów choroby, zamiast na leczeniu przyczyny choroby. To podejście może prowadzić do trwałych problemów zdrowotnych, ponieważ niektóre choroby mogą być spowodowane przez wiele różnych czynników.

Brak skutecznego leczenia niektórych chorób: Medycyna akademicka nie zawsze oferuje skuteczne leczenie niektórych chorób, takich jak choroby autoimmunologiczne czy choroby przewlekłe. Często są to choroby, dla których medycyna akademicka nie ma jeszcze skutecznego leczenia.

Nadmierna zależność od leków: Medycyna akademicka polega na lekach jako jedynym sposobie leczenia chorób. To podejście może prowadzić do nadużyć i poważnych skutków ubocznych, a także do uzależnienia pacjentów od leków.

Brak skutecznych terapii alternatywnych: Medycyna akademicka nie oferuje skutecznych terapii alternatywnych dla niektórych chorób, co może prowadzić do braku leczenia lub leczenia, które nie jest skuteczne.

Wszystkie te wady podkreślają potrzebę poszukiwania bardziej holistycznych podejść do leczenia chorób, które uwzględniają całą osobę i jej potrzeby.

Przykłady Stosowania Medycyny Tradycyjnej i Akademickiej

Oto kilka dodatkowych przykładów stosowania medycyny akademickiej:

 • Leczenie chorób płuc, takich jak astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), za pomocą inhalatorów i leków rozszerzających oskrzela.
 • Leczenie cukrzycy za pomocą insuliny i innych leków obniżających poziom cukru we krwi.
 • Stosowanie antyhistamin i kortykosteroidów w leczeniu alergii.
 • Leczenie chorób skóry, takich jak trądzik, łuszczyca i egzema, za pomocą kremów, maści i innych preparatów dermokosmetycznych.
 • Stosowanie różnych procedur diagnostycznych, takich jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny i badania krwi, w celu diagnozowania różnych chorób.
 • Stosowanie szczepionek w celu zapobiegania chorobom zakaźnym.
 • Przepisywanie leków antydepresyjnych i przeciwpsychotycznych w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, zaburzenia lękowe i schizofrenia.
 • Stosowanie terapii hormonalnej w leczeniu chorób hormonalnych, takich jak choroba tarczycy i choroba Addisona.

Wszystkie te przykłady stosowania medycyny akademickiej są oparte na badaniach naukowych i stosowane są przez lekarzy i specjalistów medycznych, aby zapewnić skuteczne i bezpieczne leczenie chorób.

Oto kilka dodatkowych przykładów stosowania medycyny tradycyjnej:

 • Akupunktura – stosowana w leczeniu bólu, migren, chorób układu oddechowego, trawienia, a także jako metoda redukcji stresu i poprawy ogólnego samopoczucia.
 • Ziołolecznictwo – stosowane w leczeniu wielu chorób, w tym infekcji, bólu, stresu, bezsenności, chorób układu pokarmowego, problemów z płodnością i wiele innych.
 • Masaż – stosowany w leczeniu bólu pleców, szyi, barków, a także w redukcji stresu i poprawie ogólnego samopoczucia.
 • Suplementy diety – stosowane w leczeniu bólu mięśni i stawów, a także w przypadku chorób układu oddechowego, takich jak astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc.
 • Dietetyka – stosowana w leczeniu chorób układu pokarmowego, alergii i chorób skóry, a także w zapobieganiu chorobom serca i cukrzycy poprzez odpowiednią dietę.
 • Joga – stosowana w redukcji stresu, poprawie elastyczności i koordynacji, a także w leczeniu problemów z kręgosłupem.
 • Medytacja – stosowana w redukcji stresu i poprawie ogólnego samopoczucia.
 • Tai chi – stosowany w poprawie równowagi i koordynacji, a także w leczeniu problemów z kręgosłupem.

Wszystkie te przykłady stosowania medycyny tradycyjnej mają długą historię i są stosowane przez różne kultury na całym świecie. Stosowane są one w celu poprawy zdrowia i samopoczucia, a także w leczeniu różnych chorób i dolegliwości.

Bezpieczeństwo Stosowania Medycyny Tradycyjnej

Bezpieczeństwo stosowania medycyny tradycyjnej zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju i jakości zastosowanych metod, umiejętności i doświadczenia terapeuty, a także od indywidualnych cech pacjenta i ewentualnych chorób współistniejących.

Podobnie jak w przypadku medycyny akademickiej, niektóre metody medycyny tradycyjnej mogą powodować skutki uboczne lub interakcje z lekami. Na przykład, niektóre zioła mogą powodować reakcje alergiczne, a niektóre metody, takie jak akupunktura, mogą powodować zakażenia lub krwawienia.

Aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentów, ważne jest, aby terapeuci stosujący metody medycyny tradycyjnej mieli odpowiednie wykształcenie i doświadczenie, a także przestrzegali standardów higieny i bezpieczeństwa. Pacjenci powinni również skonsultować się ze swoim lekarzem przed rozpoczęciem stosowania jakiejkolwiek metody medycyny tradycyjnej, zwłaszcza jeśli biorą leki lub mają jakieś choroby współistniejące.

Powstanie Centrum Medycyny Zintegrowanej w Indiach

Utworzenie Centrum Medycyny Zintegrowanej w Indiach jest pożądanym posunięciem, które ma zapewnić lepsze usługi zdrowotne i poprawę jakości życia obywateli. Centrum to zapewni zintegrowane podejście do leczenia chorób poprzez połączenie tego, co najlepsze zarówno z tradycyjnych, jak i nowoczesnych praktyk medycznych. Połączy wiedzę i doświadczenie zarówno wschodnich, jak i zachodnich systemów medycznych, umożliwiając bardziej holistyczne podejście do opieki zdrowotnej. Medycyna zintegrowana łączy w sobie zalety tradycyjnych leków, w tym ajurwedy, jogi, naturopatii, homeopatii, jak również nowoczesnych metod, takich jak medycyna alopatyczna. Integracja tych podejść pozwala na bardziej kompleksową diagnozę i plany leczenia, które mogą być dostosowane do potrzeb każdej osoby. Ponadto, podejście to zapewnia również dostęp do różnych terapii, takich jak akupunktura, aromaterapia, terapia masażem i hydroterapia, które okazały się skuteczne w leczeniu niektórych dolegliwości. Integracja tradycyjnych i nowoczesnych praktyk medycznych jest nie tylko korzystna dla osób poszukujących leczenia, ale służy również ogólnej poprawie zdrowia publicznego. Badania wykazały, że ośrodki medycyny zintegrowanej są w stanie zmniejszyć liczbę hospitalizacji ze względu na ich zdolność do zapewnienia opieki profilaktycznej obok środków leczniczych. Podobnie, mogą one pomóc w zmniejszeniu kosztów związanych z leczeniem poprzez zapewnienie opieki skoncentrowanej na pacjencie, która bierze pod uwagę jego styl życia i czynniki społeczno-ekonomiczne. Utworzenie Centrum Medycyny Zintegrowanej w Indiach jest ważnym krokiem w kierunku zapewnienia lepszej opieki zdrowotnej w całym kraju. Wykorzystując unikalne połączenie wschodnich i zachodnich systemów medycznych, ośrodek ten może pomóc wypełnić lukę pomiędzy tradycyjnymi metodami leczenia a nowoczesnymi osiągnięciami medycyny, zapewniając jednocześnie kompleksowe rozwiązania w zakresie poprawy wyników zdrowia publicznego. Dzięki jego wprowadzeniu Indie będą o krok bliżej do osiągnięcia powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej dla wszystkich swoich obywateli. 

Jak Łączyć Medycynę Tradycyjną z Medycyną Akademicką? 

Nasz gabinet ma zaszczyt zaoferować najlepszych specjalistów z zakresu medycyny tradycyjnej i akademickiej. Pani Enkhjargal Dovchin jest profesorem klinicznym doktorem medycyny, oferującym zarówno tradycyjne zabiegi medyczne, takie jak akupunktura i terapia holistyczna, ale także bardziej klasyczne zabiegi. Pani Uga jest naszym specjalistą medycyny tradycyjnej i profesjonalnym akupunkturzystą tradycyjnym z wieloletnim doświadczeniem w pomaganiu pacjentom w osiągnięciu ich celów zdrowotnych. Razem są w stanie połączyć medycynę tradycyjną z medycyną akademicką w celu zapewnienia jak najbardziej kompleksowej opieki. Dla tych, którzy chcą połączyć medycynę tradycyjną z akademicką, mamy Gabinet Akupunktury w Warszawie, mieszczący się przy ul. Czerniakowskiej 28A, gdzie wizyty można umawiać pod numerem telefonu 607 489 251. Tutaj nasz zespół może pracować razem z Tobą, aby stworzyć dostosowany plan, który spełnia wszystkie Twoje potrzeby i uwzględnia zarówno Twój obecny stan fizyczny i psychiczny, jak i pożądane rezultaty. Niezależnie od tego, czy szukasz ulgi od przewlekłego bólu, czy po prostu chcesz znaleźć sposób na poprawę swojego ogólnego samopoczucia, nasz zespół będzie z Tobą współpracował na każdym kroku, aby zapewnić Ci rezultaty, których pragniesz. 

Porównanie Długości Wizyt Lekarskich oraz Ich Cen w Medycynie Tradycyjnej i Medycynie Konwencjonalnej

Wizyta u lekarza TCM czy Zawodowej Akupunkturzystki TCM nigdy nie jest krótka! Lekarz TCM podczas pierwszej wizyty ma do sprawdzenia szereg protokołów chorobowych TCM co z reguły zajmuje około 20 minut. Musi mieć też czas na zapoznanie się z dokumentacją medyczną co z reguły czyni na samym początku wizyty. Jeżeli pacjent zabrał ze sobą wyniki badań okresowych czy diagnostycznych analizuje ich wyniki w odniesieniu do przypuszczalnych dolegliwości czy chorób jakie klient zgłasza.

W Medycynie Tradycyjnej szczególną uwagę zwraca się na:

Badanie organoleptyczne – wygląd pacjenta, oczy, uszy, nos, skóra oraz jej barwa, zapach, puls itp.

Badanie organoleptyczne w kontekście medycznym to ocena pacjenta przez lekarza przy użyciu zmysłów, takich jak wzrok, słuch, węch, smak i dotyk. Lekarz może wykorzystać badanie organoleptyczne do określenia stanu zdrowia pacjenta, w tym wykrycia objawów chorób, takich jak bóle, zmiany skórne, zapach z ust, itp.

Przykładowo, lekarz może wykonać badanie organoleptyczne w przypadku pacjenta z chorobą układu oddechowego, jak np. astma. Lekarz może ocenić pacjenta za pomocą zmysłów, jak szybko i głęboko oddycha, czy występuje duszność, czy pacjent kaszle, jaki jest zapach wydychanego powietrza i czy skóra pacjenta wykazuje jakieś oznaki choroby.

Badanie organoleptyczne w medycynie jest jednym z wielu narzędzi, jakie lekarze mają do dyspozycji do oceny zdrowia pacjenta i ustalenia diagnozy. Oczywiście, w przypadku większości chorób, konieczne jest również wykorzystanie innych metod diagnostycznych, takich jak badania laboratoryjne, obrazowe, czy specjalistyczne badania funkcjonalne.

Badania ogólne – wywiad z pacjentem dotyczący jego życia, historii z próbą ustalenia hipotetycznych czynników chorobowych.

Badania ogólne u lekarza to zazwyczaj standardowe badania diagnostyczne, które mają na celu ocenę stanu zdrowia pacjenta oraz wykrycie ewentualnych zaburzeń lub chorób. Przeprowadzane są przez lekarza ogólnego lub specjalistę, w zależności od rodzaju badania i potrzeb pacjenta.

Do badań ogólnych, które zazwyczaj wykonywane są u lekarza, należą:

1. Badania krwi – pozwalają na ocenę ogólnego stanu zdrowia, poziomu hormonów, witamin i minerałów, funkcji narządów wewnętrznych, np. wątroby, nerek, a także wykrycie chorób krwi, np. niedokrwistości.

2. Badania moczu – pozwalają na ocenę funkcjonowania nerek i wykrycie chorób układu moczowego, np. infekcji pęcherza, kamicy nerkowej.

3. Badanie ciśnienia krwi – pozwalają na wykrycie nadciśnienia tętniczego, co może być objawem wielu chorób, takich jak choroby serca czy cukrzyca.

4. Badania poziomu cholesterolu i triglicerydów – pozwalają na ocenę ryzyka chorób układu krążenia.

5. Badanie EKG – pozwalają na ocenę rytmu serca, wykrycie arytmii czy chorób układu krążenia.

6. Badania palpacyjne – pozwala na ocenę stanu narządów wewnętrznych, np. badanie palpacyjne brzucha w celu wykrycia wzdęć, guzów lub bólu.

7. Badania wzroku i słuchu – pozwalają na ocenę stanu narządów zmysłów i wykrycie chorób, np. zaćmy, jaskry, choroby uszu.

8. Wywiad lekarski – jest to rozmowa z pacjentem, w czasie której lekarz pyta o objawy chorobowe, historię chorób w rodzinie, styl życia i inne informacje, które mogą pomóc w ustaleniu diagnozy i planowaniu dalszego leczenia.

Badania ogólne u lekarza są ważnym narzędziem do monitorowania zdrowia i wykrywania chorób na wczesnym etapie, co może znacznie wpłynąć na skuteczność leczenia i poprawę jakości życia.

Badanie przez Puls – nie mylić z pomiarem pulsu. Szczegółowy artykuł znajduje się na naszym blogu.

W tradycyjnej medycynie chińskiej (TCM), badanie pulsu odgrywa bardzo ważną rolę w diagnozowaniu i leczeniu chorób. TCM uważa, że pulsacja tętnic w różnych punktach ciała odzwierciedla stan narządów wewnętrznych, a badanie pulsu może pomóc w wykryciu i zdiagnozowaniu różnych zaburzeń w organizmie.

W TCM, puls mierzony jest w trzech różnych punktach na każdej z nadgarstków. Każdy punkt odpowiada różnym narządom wewnętrznym, a jego siła, szybkość i rytm mogą dostarczyć informacji na temat stanu tych narządów. Na przykład, szybki i słaby puls może wskazywać na problemy z krążeniem, niskie ciśnienie krwi lub anemię, podczas gdy wolny i silny puls może wskazywać na wysokie ciśnienie krwi lub gorączkę.

Lekarz TCM może wykorzystać wyniki badania pulsu do ustalenia diagnozy i doboru odpowiedniego leczenia, które może obejmować ziołoterapię, akupunkturę, masaż i/lub dietę. Jednakże warto pamiętać, że badanie pulsu w TCM powinno być interpretowane w kontekście innych informacji zdrowotnych pacjenta, takich jak wywiad medyczny, badanie fizyczne i ocena objawów.

Badanie irydologiczne – bardzo podobne do badania medycyny akademickiej tylko dokładniejsze z wieloma przypuszczeniami chorobowymi.

Irydologia to metoda diagnostyczna, która opiera się na badaniu tęczówki oka w celu określenia stanu zdrowia pacjenta. Według irydologii, tęczówka oka zawiera informacje o stanie zdrowia poszczególnych narządów wewnętrznych, a badanie jej może pomóc w wykryciu chorób i zaburzeń w organizmie.

Podczas badania irydologicznego, irydolog analizuje kolor, wzór, strukturę i różne cechy tęczówki, takie jak plamy i linie, aby ocenić stan zdrowia pacjenta. Irydolog może również ocenić stopień reakcji źrenic na zmiany światła, aby zobaczyć, jakie obszary tęczówki są bardziej wrażliwe.

Jednak, warto pamiętać, że irydologia nie jest uznawana przez większość medycznych instytucji jako skuteczna metoda diagnostyczna. Nie ma naukowych badań ani dowodów, które potwierdzałyby skuteczność irydologii w diagnozowaniu chorób lub zaburzeń. Ostatecznie, diagnoza choroby powinna być stawiana na podstawie standardowych badań medycznych, takich jak badania krwi, obrazowanie diagnostyczne i badania fizykalne.

W związku z tym, zaleca się ostrożność w odwoływaniu się do irydologii jako metody diagnostycznej, a w przypadku podejrzeń lub objawów chorobowych, należy skonsultować się z wykwalifikowanym lekarzem lub specjalistą medycznym.

Powyżej wymieniliśmy tylko niektóre składowe pierwszej wizyty u lekarza TCM. Istnieją bowiem inne metody diagnostyczne łączone, które w połączeniu z medycyną akademicką, której lekarze ci są też uczeni – dają najlepsze efekty zdrowotne. Zachęcamy do lektury naszego artykułu o medycynie zintegrowanej.

Jak więc państwo widzą gołym okiem wizyta u specjalisty TCM nie jest krótka. Można powiedzieć, że w niej zawarta jest standardowa wizyta internistyczna lekarza pierwszego kontaktu plus wizyta u lekarza TCM. Najkrótsza wizyta u lekarza medycyny akademickiej trwa 10 minut, a medycyny tradycyjnej 30 minut. Z reguły jednak lekarz TCM potrzebuje znacznie więcej czasu bo około 45 minut do 60 minut (bez zabiegów), aby właściwie postawić diagnozę. Leczenie pacjenta objawowo nie jest założeniem medycyny tradycyjnej. Założeniem głównym medycyny tradycyjnej jest leczenie całego ciała.

medycyna zintegrowana
medycyna zintegrowana
medycyna zintegrowana
medycyna zintegrowana
medycyna zintegrowana - akupunktura
medycyna zintegrowana - akupunktura
medycyna zintegrowana
medycyna zintegrowana

Ebook: „Akupunktura i Życie”

Pani profesor przybliża tajniki akupunktury w swoich książkach, które możecie Państwo pobrać na tej stronie za darmo w postaci e-booków:
Książka jest próbą podjęcia polemiki z osobami co uważali metody medycyny tradycyjnej za mało naukowe i średniowieczne. Jak sie póżniej okazało Światowa Organizacja Zdrowia zatwierdziła osiągnięcia „Traditional Medicine” i uznało te metody za naukowe.
medycyna tradycyjna,kontra,medycyna akademicka,zalety i wady,stosowanie,wskazania
medycyna tradycyjna,kontra,medycyna akademicka,zalety i wady,stosowanie,wskazania

Ebook: „W Cztery Oczy z Medycyną Naturalną Dalekiego Wschodu”

Bogato ilustrowany, napisany na podstawie wielu lat doświadczeń przybliży Wam tajniki wiedzy znanej w Tybecie od wieków.
Pierwsza ksiązka profesor Enji, która w możliwe najławiejszy sposób miała tłumaczyć trudne pojęcia związane z Medycyną  Tradycyjną i stanowić pomost pomiędzy medycyną klasyczną, a wschodnią.
medycyna tradycyjna,kontra,medycyna akademicka,zalety i wady,stosowanie,wskazania
medycyna tradycyjna,kontra,medycyna akademicka,zalety i wady,stosowanie,wskazania

POWIĄZANE ARTYKUŁY OPARTE NA FAKTACH

medycyna tradycyjna,kontra,medycyna akademicka,zalety i wady,stosowanie,wskazania
B

Alergie

Artykuł naukowy o wpływie akupunktury na leczenie alergicznego nieżytu nosa i dolegliwości towarzyszących.

medycyna tradycyjna,kontra,medycyna akademicka,zalety i wady,stosowanie,wskazania
B

NA BÓL

Metody przeciwbólowe w leczeniu akupunkturą oraz wytłumaczenie schematu oddziaływań i bodźców na organizm człowieka.
faq pierwsza wizyta
B

PIERWSZA WIZYTA

Artykuł jak najlepiej przygotować się do wizyty u lekarza medycyny tradycyjnej, aby jak najwięcej skorzystać.

medycyna tradycyjna,kontra,medycyna akademicka,zalety i wady,stosowanie,wskazania
B

Klimakterium

Bardzo indywidualny proces starzenia się kobiet, który jednak można niwelować przy pomocy akupunktury.

akupunktura pediatryczna akupunktura dla dzieci
B

DLA DZIECI

Akupunktura pomaga w leczeniu dzieci oraz różnych schorzeń dzicięcych w tym ADHD. Wspiera koncentrację i dotlenienie mózgu.

bezpieczeństwo akupunktury czy akupunktura jest bezpieczna
B

BEZPIECZEŃSTWO

Największy zespół skumulowanych badań klinicznych nad bezpieczeństwem akupunktury i medycyny tradycyjnej.

Autorem materiałów jest wysokiej klasy specjalistka profesor kliniczny lekarz medycyny - pani Enkhjargal Dovchin ( prof Enji). Redagowanie i poprawki stylistyczne: Zespół MT

Umów Wizytę

Klikając w baner poniżej mogą Państwo zarezerwować termin wizyty w Gabinecie Akpunktury i Medycyny Wschodniej prof.klin.lek.med. Enkhjargal Dovchin

Zarezerwuj termin!

Orientacyjny czas oczekiwania na przyjęcie wynosi obecnie: 130 dni

Godziny Pracy

Dzień
Godziny
Poniedziałek
9:00 - 19:00
Wtorek
9:00 - 19:00
Środa
9:00 - 19:00
Czwartek
9:00 - 19:00
Piątek
9:00 - 19:00
Sobota
tylko umówione
Niedziela
zamknięte

Pin It on Pinterest

Powieleń