• Zadzwoń do nas - +48607489251

 • Medycyna chińska i współczesna ochrona zdrowia

 • Po powstaniu Nowych Chin rząd poświęcił wiele energii sprawie przygoto­wania personelu medycznego. Założono w całym kraju ogniwa służby zdrowia, dzięki temu ukształtowała się sieć medyczno-sanitarna w mieście i na wsi. W 1988 r. w całych Chinach działało 206 tysięcy jednostek medyczno-sanitar­nych, w których pracowało 3 miliony 724 tysiące osób i było 2 miliony 503 tysiące łóżek w szpitalach. W ostatnich latach w miarę dalszego rozwoju państ­wowych obiektów służby zdrowia rząd kładzie jeszcze większy nacisk na rozwój działalności medycznej. W wyniku tych działań w 1990 roku pracowało 156 tysięcy prywatnych lekarzy, co dało dobre wyniki w zwalczaniu chorób. Po­wstały nowoczesne kliniki i szpitale. Ogromna skuteczność i siła działania medykamentów ziołowych sprawiła powstanie nowych licznych aptek zielars­kich, z których przede wszystkim korzystają ludzie w przypadku złego samopo­czucia. Jest to jakby pierwsza pomoc zdrowotna, bo zielarze oferują prostą i skuteczną kurację w wielu lżejszych schorzeniach. Chorzy nie muszą chodzić do lekarza z dolegliwościami, które można wyleczyć w prosty sposób.

 • Rozwój służby zdrowia na wsi chińskiej

  80% ludności chińskiej mieszka na terenach wiejskich, dlatego punkt cięż­kości pracy chińskich resortów medyczno-sanitarnych cały czas leży na wsi. Obecnie prawie wszystkie powiaty mają własne kompleksowe szpitale, stacje przeciwepidemiczne, stacje ochrony macierzyństwa i zdrowia dziecka oraz jed­nostki kontroli produkowanych lekarstw. W gminach są polikliniki, a w wios­kach — przychodnie lub punkty pomocy lekarskiej. Powstanie sieci medyczno--sanitarnych powiatowych, gminnych i wioskowych zmieniło dawny stan braku opieki lekarskiej. W chwili obecnej większość pacjentów może uzyskać pomoc lekarską na miejscu. Tylko niewielka liczba ciężko chorych zostaje przeniesiona do szpitali, gdzie leczy się choroby poważne.

 • Profilaktyka i leczenie chorób w Chinach

  W Chinach zlikwidowano w zasadzie ospę, dżumę, gorączkę powrotną, malarię, klasyczną cholerę, tyfus plamisty i inne ostre choroby zakaźne. Duży postęp osiągnięto w zwalczaniu chorób pasożytniczych, chorób regionalnych i zawodowych. Dzięki rozwinięciu działalności immunologicznej widocznie spa­dła zachorowalność na niektóre choroby, takie jak: zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego, odra, dyfteryt, koklusz, epidemiczne zapalenie mózgu B.

 • Według danych statystycznych z 1987 r. przeciętne trwanie życia ludności wzrosło z 35 lat w starych Chinach do 69 (w tym mężczyźni — 67 lat, a kobiety — 71). Przyczynami umieralności były dawniej głównie choroby pasożytnicze i zakaźne, a teraz są to choroby krwionośnych naczyń mózgowych i serca oraz złośliwe nowotwory. W chwili obecnej chińska medycyna osiągnęła pewne postępy w leczeniu tych trzech chorób, a w szczególności: raka przełyku, żołądka, wątroby i jamy nosowo-gardłowej. Skutecznie leczy się choroby sercowo-naczyniowe, takie jak: nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa serca i apopleksja. W leczeniu raka żołądka Chiny osiągnęły przodujący poziom w świecie. Osiągnięto również wysoki poziom w oddzielnej hodowli chlamydii jaglicy, leczenia ciężkich rozległych oparzeń, replantacji odciętych kończyn, pozaciałowej hodowli komórki górnej skóry raka jamy nosowo-gardłowej i ko­mórki rombowej oraz w leczeniu raka wątroby z zastosowaniem globulin łożyskowych A, oraz nieoperacyjnego leczenia ostrych chorób brzusznych i zła­manych kości metodą połączenia chińskiej medycyny tradycyjnej z europejską.

  Obecnie rząd chiński przeznacza olbrzymie środki na eksplorację ziołowego bogactwaDostępne na rynku chińskim preparaty i leki ziołowe są kontrolowane, reklamy zaś, sławiące ich właściwości terapeutyczne, sprawdzane pod kątem zgodności z prawdą. Rząd chiński gwarantuje stabilność rynku ziół i zapewnia bezpieczeństwo w korzystaniu z ich dobroczynnych właściwości.

Pin It on Pinterest

Powieleń