Akupunktura skuteczna w alergicznym nieżycie nosa

Wnioski z badań klinicznych: opinie specjalistów i meta-analizy

Na całym świecie 10-30% populacji generalnie cierpi na alergiczny nieżyt nosa, chociaż w niektórych krajach częstość występowania wynosi aż 54%.

Alergiczny nieżyt nosa może dotyczyć osób w każdym wieku, ale najczęściej występuje u dzieci i dotyczy w równym stopniu obu płci.

Alergiczny nieżyt nosa może być sezonowy/przerywany lub całoroczny/utrzymujący się. Typowymi wyzwalaczami sezonowymi alergicznego nieżytu nosa są pyłki, a trwałymi wyzwalaczami są sierść zwierząt i roztocza. Epizody alergicznego nieżytu nosa powodują kichanie, katar, swędzenie nosa (a czasami oczu) i zatkany nos, co prowadzi do przerywanego snu, zmęczenia i słabej koncentracji. Alergiczny nieżyt nosa może mieć znaczący negatywny wpływ na jakość życia i wydajność pracy, prowadząc do utraty wydajności rzędu miliardów dolarów rocznie.

Osoby cierpiące na alergiczny nieżyt nosa często cierpią również na inne stany alergiczne, takie jak astma i wysypki skórne, ze względu na bliski związek między nosem, płucami i skórą (obserwacja dokonana w Klasyku Medycyny Wewnętrznej Yellow Emperor’s ponad 2000 lat temu). Ta obserwacja jest zgodna z perspektywą biomedyczną, ponieważ wszystkie trzy są pokryte jakąś formą tkanki nabłonkowej.

Akupunktura w leczeniu nieżytu nosa

Według najbardziej aktualnych dowodów akupunktura jest skutecznym sposobem leczenia alergicznego nieżytu nosa. Badania sugerują również, że akupunktura jest bezpieczniejsza niż obecnie powszechnie stosowane leki i może być bardziej opłacalna.

centralny układ nerwowy akupunktura alergia nosa

W 2017 roku opublikowano projekt The Acupuncture Evidence Project, którego współautorami są dr John McDonald i dr Stephen Janz, dostarczając aktualny przegląd porównawczy dowodów klinicznych i naukowych dotyczących akupunktury. Projekt Acupuncture Evidence Project obejmował dwa przeglądy systematyczne, dwa wysokiej jakości randomizowane badania kontrolowane oraz wytyczne praktyki klinicznej dotyczące alergicznego nieżytu nosa, a także dwa badania opłacalności. Odnotowano dowody średniej lub wysokiej jakości dotyczące skuteczności i skuteczności akupunktury w alergicznym nieżycie nosa. 

Objawy wykazujące największą poprawę obejmowały kichanie, swędzenie nosa, swędzenie oczu, katar, zatkany nos i przerywany sen. 

Przegląd badań, który obejmował badania zarówno przed, jak i po datach zawartych w The Acupuncture Evidence Project, wykazał 12 randomizowanych kontrolowanych badań, które obejmowały od 12 do 30 zabiegów z częstotliwością od dwóch do pięciu zabiegów tygodniowo. We wszystkich tych badaniach prawdziwa akupunktura była znacznie bardziej skuteczna niż akupunktura pozorowana (8 badań) i leki (4 badania). 

Objawy nadal ustępowały po leczeniu przez okres do 3 miesięcy. Badania, w których mierzono zmiany układu odpornościowego, wykazały również znaczne zmniejszenie mediatorów stanu zapalnego, w tym substancji P (SP), wazoaktywnego peptydu jelitowego (VIP), interleukiny 4 i IgE swoistych dla roztoczy.  Akupunktura została zalecona w wytycznych praktyki klinicznej alergicznego nieżytu nosa Fundacji Otolaryngology Head Neck Surgery w USA jako opcja leczenia dla tych, którzy preferują leczenie niefarmakologiczne .

Biologiczne mechanizmy akupunktury w alergicznym nieżycie nosa

Akupunktura zmniejsza objawy alergicznego nieżytu nosa i poprawia tolerancję ludzi na potencjalne alergeny poprzez szereg mechanizmów. Kiedy ludzie cierpią na alergiczny nieżyt nosa, układ odpornościowy nieprawidłowo identyfikuje niektóre nieszkodliwe czynniki drażniące jako zagrożenie (alergen) i wytwarza specyficzne immunoglobuliny zwane IgE przeciwko każdemu postrzeganemu alergenowi. Te IgE są zakotwiczone w komórkach tucznych w procesie znanym jako „priming”. Kiedy te uzbrojone komórki tuczne napotykają alergen (np. pyłek), reagują uwalniając koktajl substancji, które wywołują stan zapalny w błonie śluzowej nosa.

Gdy błona śluzowa nosa ulegnie zapaleniu, nerwy w błonie śluzowej nosa uwalniają również zapalne neuropeptydy, takie jak substancja P (SP), peptyd związany z genem kalcytoniny (CGRP) i naczynioaktywny peptyd jelitowy (VIP). Te neuropeptydy nasilają stan zapalny, wywołując swędzenie, kichanie, katar i zatkany nos. Nadwrażliwy nos będzie wtedy reagował na cały szereg czynników drażniących (oprócz alergenów), takich jak perfumy, dym i zmiany temperatury lub wilgotności.

Alergiczna odpowiedź zapalna obejmuje prawdziwą orkiestrę interakcji między receptorami i mediatorami. Główne receptory zaangażowane w alergiczny nieżyt nosa obejmują receptor histaminowy (cel leków przeciwhistaminowych) oraz inny receptor zwany przejściowym potencjałem receptora waniloidowego 1 (TRPV1). Swędzenie nosa i oczu, kichanie i katar są ściśle związane z aktywacją TRPV1.

Wykazano, że akupunktura obniża poziomy IgE oraz ekspresję, czułość i aktywację TRPV1 za pośrednictwem wielu różnych szlaków.

Wykazano również, że akupunktura zmniejsza SP (o 77,8% w ciągu pierwszych 24 godzin po pierwszym zabiegu) i VIP w alergicznym nieżycie nosa oraz CGRP w migrenie.

Konwencjonalne metody leczenia nieżytu nosa

Konwencjonalne leczenie alergicznego nieżytu nosa obejmuje unikanie wyzwalaczy, leków doustnych, aerozoli do nosa i immunoterapii alergenowej.

Unikanie “wyzwalaczy”

Osoby wrażliwe na pyłki mogą usuwać szkodliwe rośliny ze swoich ogrodów, nosić maski chirurgiczne, przewidując ekspozycję na pyłki, a nawet w niektórych przypadkach przenieść się w inne miejsce, aby uciec przed pyłkami. Strategie redukcji kurzu obejmują dopasowywanie materacy i poduszek w pokrowce redukujące alergeny oraz usuwanie dywanów i zasłon z domu i miejsca pracy. Zwierzęta, które wywołują reakcje, mogą wymagać trzymania z dala od sypialni lub, w skrajnych przypadkach, ponownego umieszczenia w domu. Unikanie wyzwalaczy może być skuteczne, ale nie zawsze jest możliwe lub praktyczne.

Leki doustne i aerozole do nosa

Doustne dostępne bez recepty leki przeciwhistaminowe i leki zmniejszające przekrwienie, a także przepisane doustne steroidy i stabilizatory komórek tucznych to najczęściej stosowane formy terapii farmakologicznej. Można je łączyć z aerozolami donosowymi zawierającymi kortykosteroidy w celu tymczasowego złagodzenia objawów.

Immunoterapia alergenowa (AIT)

Immunoterapia alergenowa jest na ogół dostarczana w postaci wstrzyknięć podskórnych przez dłuższy czas, ale obecnie staje się również dostępna w formie podjęzykowej, wsuwanej pod język. W przeciwieństwie do leków, które zapewniają chwilową ulgę w objawach, AIT jest uważana za jedyną terapię farmaceutyczną, która zmienia przebieg choroby. W przeciwieństwie do leków, które doraźnie łagodzą objawy, AIT jest uważana za jedyną terapię farmaceutyczną zmieniającą przebieg choroby.

WNIOSKI

Aktualne dowody sugerują, że akupunktura jest skuteczną i stosunkowo bezpieczną opcją leczenia, która może zapewnić zarówno tymczasowe złagodzenie objawów, jak i trwałe korzyści przez okres do 3 miesięcy po leczeniu. Prawdziwa akupunktura w badaniach przewyższała zarówno akupunkturę pozorowaną, jak i powszechnie stosowane leki doustne. Akupunktura jest zalecanym sposobem leczenia alergicznego nieżytu nosa dla osób preferujących niefarmakologiczną opcję leczenia i brak jakichkolwiek skutków ubocznych terapii.

Bibliografia:

1 . Katelaris CH, Lee BW, Potter PC, Maspero JF, Cingi C, Lopatin A, et al. Rozpowszechnienie i zróżnicowanie alergicznego nieżytu nosa w regionach świata poza Europą i Ameryką Północną. Alergia kliniczna i eksperymentalna: Journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology. 2012;42(2):186-207.

2 . Dykewicz MS, Hamilos DL. Nieżyt nosa i zapalenie zatok. Czasopismo alergii i immunologii klinicznej. 2010;125(2 Suplement 2):S103-15.

3 . Wallace DV, Dykewicz MS, Bernstein DI, Blessing-Moore J, Cox L, Khan DA, et al. Diagnostyka i leczenie nieżytu nosa: zaktualizowany parametr praktyczny. Czasopismo alergii i immunologii klinicznej. 2008;122(2 dodatki):S1-84.

4 . Hellgren J, Cervin A, Nordling S, Bergman A, Cardell LO. Alergiczny nieżyt nosa i przeziębienie – wysokie koszty dla społeczeństwa. Alergia. 2010;65(6):776-83.

5 . Brozek JL, Bousquet J, Agache I, Agarwal A, Bachert C, Bośnic-Anticevich S, et al. Wytyczne alergicznego nieżytu nosa i jego wpływu na astmę (ARIA) – wersja 2016. Czasopismo alergii i immunologii klinicznej. 2017;140(4):950-8.

6 . Reinhold T, Brinkhaus B, Willich SN, Witt C. Akupunktura u pacjentów cierpiących na astmę alergiczną: czy warto ponieść dodatkowe koszty? J Altern Uzupełnienie Med. 2014;20(3):169-77.

7 . Kim SY, Lee H, Chae Y, Park HJ. Systematyczny przegląd analiz opłacalności wraz z randomizowanymi kontrolowanymi badaniami akupunktury. Akupunktura w medycynie: Journal of the British Medical Acupuncture Society. 2012;30(4):273-85.

8 . McDonald JL, Janz, S. Projekt dowodów akupunktury: porównawczy przegląd literatury. www.acupuncture.org.au: Australian Acupuncture and Chinese Medicine Association Ltd; 2017.

9 . Feng S, Han M, Fan Y, Yang G, Liao Z, Liao W i in. Akupunktura w leczeniu alergicznego nieżytu nosa: przegląd systematyczny i metaanaliza. Amerykańskie czasopismo poświęcone rynologii i alergii. 2015;29(1):57-62.

10 . Taw MB, Reddy WD, Omole FS, Seidman MD. Akupunktura i alergiczny nieżyt nosa. Curr Opin Otolaryngol Głowa Szyja Surg. 2015;23(3):216-20.

11 . Seidman MD, Gurgel RK, Lin SY, Schwartz SR, Baroody FM, Bonner JR i in. Wytyczne praktyki klinicznej: alergiczny nieżyt nosa. Otolaryngologia – chirurgia głowy i szyi: oficjalne czasopismo Amerykańskiej Akademii Otolaryngologii – Chirurgii Głowy i Szyi. 2015;152(1 dodatek):S1-S43.

12 . McDonald JL, Smith PK, Smith CA, Changli Xue C, Golianu B, Cripps AW. Wpływ akupunktury na IgE specyficzne dla roztoczy kurzu domowego, substancję P oraz objawy przewlekłego alergicznego nieżytu nosa. Roczniki alergii, astmy i immunologii: oficjalna publikacja American College of Allergy, Asthma and Immunology. 2016;116(6):497-505.

13 . Xue CC, Zhang AL, Zhang CS, DaCosta C, Story DF, Thien FC. Akupunktura na sezonowy alergiczny nieżyt nosa: randomizowane badanie kontrolowane. Roczniki alergii, astmy i immunologii: oficjalna publikacja American College of Allergy, Asthma and Immunology. 2015;115(4):317-24.e1.

14 . Xue CC, angielski R, Zhang JJ, Da Costa C, Li CG. Wpływ akupunktury w leczeniu sezonowego alergicznego nieżytu nosa: randomizowane kontrolowane badanie kliniczne. Am J Chin Med. 2002;30(1):1-11.

15 . Ng DK, Chow PY, Ming SP, Hong SH, Lau S, Tse D i in. Podwójnie ślepa, randomizowana, kontrolowana placebo próba akupunktury w leczeniu przewlekłego alergicznego nieżytu nosa u dzieci. Pediatria. 2004;114(5):1242-7.

16 . Xue CC, An X, Cheung TP, Da Costa C, Lenon GB, Thien FC i in. Akupunktura w przewlekłym alergicznym nieżycie nosa: randomizowane, kontrolowane badanie pozorowane. Med J Aust. 2007;187(6):337-41.

17 . Brinkhaus B, Witt CM, Jena S, Liecker B, Wegscheider K, Willich SN. Akupunktura u pacjentów z alergicznym nieżytem nosa: pragmatyczne badanie z randomizacją. Roczniki alergii, astmy i immunologii: oficjalna publikacja American College of Allergy, Asthma and Immunology. 2008;101(5):535-43.

18 . Choi SM, Park JE, Li SS, Jung H, Zi M, Kim TH i in. Wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane badanie testujące wpływ akupunktury na alergiczny nieżyt nosa. Alergia. 2013;68(3):365-74.

19 . Chen S, Wang J, Bai P, Zhao Q, Tan C, Wang B i in. [Umiarkowane i ciężkie uporczywe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa leczone akupunkturą: randomizowane badanie kontrolowane]. Zhongguo zhen jiu = chińska akupunktura i moxiterapia. 2015;35(12):1209-13.

20 . Rao YQ, Han NY. [Efekt terapeutyczny akupunktury na alergiczny nieżyt nosa i jego wpływ na funkcję immunologiczną]. Zhongguo zhen jiu = chińska akupunktura i moxiterapia. 2006;26(8):557-60.

  1. Li YM, Zhuang LX, Lai XS, Jiang GH [Wpływ elektroakupunktury na wazoaktywny peptyd jelitowy i substancję P u pacjentów z całorocznym alergicznym nieżytem nosa] Zhen ci yan jiu = badania nad akupunkturą / [Zhongguo yi xue ke xue yuan Yi xue qing bao yan jiu suo bian ji]. 2007;32(2):136-8.

22 . Brinkhaus B, Ortiz M, Witt CM, Roll S, Linde K, Pfab F i in. Akupunktura u pacjentów z sezonowym alergicznym nieżytem nosa: badanie z randomizacją. Roczniki chorób wewnętrznych. 2013;158(4):225-34.

  1. Chen Y, Jin X, Yu M, Qiu H, Fang Y, Zhang S i wsp. [Skuteczność akupunktury w umiarkowanym i ciężkim alergicznym nieżycie nosa] Zhongguo zhen jiu = chińska akupunktura i moxibustion 2015;35(4) :339-43.

24 . Seidman MD, Gurgel RK, Lin SY, Schwartz SR, Baroody FM, Bonner JR i in. Wytyczne praktyki klinicznej: Alergiczny nieżyt nosa. Otolaryngologia – chirurgia głowy i szyi: oficjalne czasopismo Amerykańskiej Akademii Otolaryngologii – Chirurgii Głowy i Szyi. 2015;152(1 dodatek):S1-43.

25 . McDonald JL, Cripps AW, Smith PK. Mediatory, receptory i szlaki sygnałowe w przeciwzapalnych i przeciwnadczulicowych efektach akupunktury. Oparta na dowodach medycyna komplementarna i alternatywna: eCAM. 2015;2015:975632.

26 . Li W, Zhong, GW, Qi, M., Liu, WP, Wang, S., Wen, LB i in. Leczenie akupunkturą migreny i zmian zawartości CGRP i SP w osoczu. Światowy Dziennik Akupunktury-Moxibustion. 2001;11(3):11-4

27 . Mały P, Keith PK, Kim H. Alergiczny nieżyt nosa. Alergia, astma i immunologia kliniczna: oficjalne czasopismo Kanadyjskiego Towarzystwa Alergologii i Immunologii Klinicznej. 2018;14(Suplement 2):51.

28 . Pfaar O, Lou H, Zhang Y, Klimek L, Zhang L. Najnowsze osiągnięcia i najważniejsze wydarzenia w immunoterapii alergenowej. Alergia. 2018.

29 . Reitsma S, Subramaniam S, Fokkens WJ, Wang DY. Ostatnie osiągnięcia i najważniejsze wydarzenia w immunoterapii nieżytu nosa i alergenów. Alergia. 2018.

Bibliografia:

1 . Katelaris CH, Lee BW, Potter PC, Maspero JF, Cingi C, Lopatin A, et al. Rozpowszechnienie i zróżnicowanie alergicznego nieżytu nosa w regionach świata poza Europą i Ameryką Północną. Alergia kliniczna i eksperymentalna: Journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology. 2012;42(2):186-207.

2 . Dykewicz MS, Hamilos DL. Nieżyt nosa i zapalenie zatok. Czasopismo alergii i immunologii klinicznej. 2010;125(2 Suplement 2):S103-15.

3 . Wallace DV, Dykewicz MS, Bernstein DI, Blessing-Moore J, Cox L, Khan DA, et al. Diagnostyka i leczenie nieżytu nosa: zaktualizowany parametr praktyczny. Czasopismo alergii i immunologii klinicznej. 2008;122(2 dodatki):S1-84.

4 . Hellgren J, Cervin A, Nordling S, Bergman A, Cardell LO. Alergiczny nieżyt nosa i przeziębienie – wysokie koszty dla społeczeństwa. Alergia. 2010;65(6):776-83.

5 . Brozek JL, Bousquet J, Agache I, Agarwal A, Bachert C, Bośnic-Anticevich S, et al. Wytyczne alergicznego nieżytu nosa i jego wpływu na astmę (ARIA) – wersja 2016. Czasopismo alergii i immunologii klinicznej. 2017;140(4):950-8.

6 . Reinhold T, Brinkhaus B, Willich SN, Witt C. Akupunktura u pacjentów cierpiących na astmę alergiczną: czy warto ponieść dodatkowe koszty? J Altern Uzupełnienie Med. 2014;20(3):169-77.

7 . Kim SY, Lee H, Chae Y, Park HJ. Systematyczny przegląd analiz opłacalności wraz z randomizowanymi kontrolowanymi badaniami akupunktury. Akupunktura w medycynie: Journal of the British Medical Acupuncture Society. 2012;30(4):273-85.

8 . McDonald JL, Janz, S. Projekt dowodów akupunktury: porównawczy przegląd literatury. www.acupuncture.org.au: Australian Acupuncture and Chinese Medicine Association Ltd; 2017.

9 . Feng S, Han M, Fan Y, Yang G, Liao Z, Liao W i in. Akupunktura w leczeniu alergicznego nieżytu nosa: przegląd systematyczny i metaanaliza. Amerykańskie czasopismo poświęcone rynologii i alergii. 2015;29(1):57-62.

10 . Taw MB, Reddy WD, Omole FS, Seidman MD. Akupunktura i alergiczny nieżyt nosa. Curr Opin Otolaryngol Głowa Szyja Surg. 2015;23(3):216-20.

11 . Seidman MD, Gurgel RK, Lin SY, Schwartz SR, Baroody FM, Bonner JR i in. Wytyczne praktyki klinicznej: alergiczny nieżyt nosa. Otolaryngologia – chirurgia głowy i szyi: oficjalne czasopismo Amerykańskiej Akademii Otolaryngologii – Chirurgii Głowy i Szyi. 2015;152(1 dodatek):S1-S43.

12 . McDonald JL, Smith PK, Smith CA, Changli Xue C, Golianu B, Cripps AW. Wpływ akupunktury na IgE specyficzne dla roztoczy kurzu domowego, substancję P oraz objawy przewlekłego alergicznego nieżytu nosa. Roczniki alergii, astmy i immunologii: oficjalna publikacja American College of Allergy, Asthma and Immunology. 2016;116(6):497-505.

13 . Xue CC, Zhang AL, Zhang CS, DaCosta C, Story DF, Thien FC. Akupunktura na sezonowy alergiczny nieżyt nosa: randomizowane badanie kontrolowane. Roczniki alergii, astmy i immunologii: oficjalna publikacja American College of Allergy, Asthma and Immunology. 2015;115(4):317-24.e1.

14 . Xue CC, angielski R, Zhang JJ, Da Costa C, Li CG. Wpływ akupunktury w leczeniu sezonowego alergicznego nieżytu nosa: randomizowane kontrolowane badanie kliniczne. Am J Chin Med. 2002;30(1):1-11.

15 . Ng DK, Chow PY, Ming SP, Hong SH, Lau S, Tse D i in. Podwójnie ślepa, randomizowana, kontrolowana placebo próba akupunktury w leczeniu przewlekłego alergicznego nieżytu nosa u dzieci. Pediatria. 2004;114(5):1242-7.

16 . Xue CC, An X, Cheung TP, Da Costa C, Lenon GB, Thien FC i in. Akupunktura w przewlekłym alergicznym nieżycie nosa: randomizowane, kontrolowane badanie pozorowane. Med J Aust. 2007;187(6):337-41.

17 . Brinkhaus B, Witt CM, Jena S, Liecker B, Wegscheider K, Willich SN. Akupunktura u pacjentów z alergicznym nieżytem nosa: pragmatyczne badanie z randomizacją. Roczniki alergii, astmy i immunologii: oficjalna publikacja American College of Allergy, Asthma and Immunology. 2008;101(5):535-43.

18 . Choi SM, Park JE, Li SS, Jung H, Zi M, Kim TH i in. Wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane badanie testujące wpływ akupunktury na alergiczny nieżyt nosa. Alergia. 2013;68(3):365-74.

19 . Chen S, Wang J, Bai P, Zhao Q, Tan C, Wang B i in. [Umiarkowane i ciężkie uporczywe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa leczone akupunkturą: randomizowane badanie kontrolowane]. Zhongguo zhen jiu = chińska akupunktura i moxiterapia. 2015;35(12):1209-13.

20 . Rao YQ, Han NY. [Efekt terapeutyczny akupunktury na alergiczny nieżyt nosa i jego wpływ na funkcję immunologiczną]. Zhongguo zhen jiu = chińska akupunktura i moxiterapia. 2006;26(8):557-60.

  1. Li YM, Zhuang LX, Lai XS, Jiang GH [Wpływ elektroakupunktury na wazoaktywny peptyd jelitowy i substancję P u pacjentów z całorocznym alergicznym nieżytem nosa] Zhen ci yan jiu = badania nad akupunkturą / [Zhongguo yi xue ke xue yuan Yi xue qing bao yan jiu suo bian ji]. 2007;32(2):136-8.

22 . Brinkhaus B, Ortiz M, Witt CM, Roll S, Linde K, Pfab F i in. Akupunktura u pacjentów z sezonowym alergicznym nieżytem nosa: badanie z randomizacją. Roczniki chorób wewnętrznych. 2013;158(4):225-34.

  1. Chen Y, Jin X, Yu M, Qiu H, Fang Y, Zhang S i wsp. [Skuteczność akupunktury w umiarkowanym i ciężkim alergicznym nieżycie nosa] Zhongguo zhen jiu = chińska akupunktura i moxibustion 2015;35(4) :339-43.

24 . Seidman MD, Gurgel RK, Lin SY, Schwartz SR, Baroody FM, Bonner JR i in. Wytyczne praktyki klinicznej: Alergiczny nieżyt nosa. Otolaryngologia – chirurgia głowy i szyi: oficjalne czasopismo Amerykańskiej Akademii Otolaryngologii – Chirurgii Głowy i Szyi. 2015;152(1 dodatek):S1-43.

25 . McDonald JL, Cripps AW, Smith PK. Mediatory, receptory i szlaki sygnałowe w przeciwzapalnych i przeciwnadczulicowych efektach akupunktury. Oparta na dowodach medycyna komplementarna i alternatywna: eCAM. 2015;2015:975632.

26 . Li W, Zhong, GW, Qi, M., Liu, WP, Wang, S., Wen, LB i in. Leczenie akupunkturą migreny i zmian zawartości CGRP i SP w osoczu. Światowy Dziennik Akupunktury-Moxibustion. 2001;11(3):11-4

27 . Mały P, Keith PK, Kim H. Alergiczny nieżyt nosa. Alergia, astma i immunologia kliniczna: oficjalne czasopismo Kanadyjskiego Towarzystwa Alergologii i Immunologii Klinicznej. 2018;14(Suplement 2):51.

28 . Pfaar O, Lou H, Zhang Y, Klimek L, Zhang L. Najnowsze osiągnięcia i najważniejsze wydarzenia w immunoterapii alergenowej. Alergia. 2018.

29 . Reitsma S, Subramaniam S, Fokkens WJ, Wang DY. Ostatnie osiągnięcia i najważniejsze wydarzenia w immunoterapii nieżytu nosa i alergenów. Alergia. 2018.

Ebook: “Akupunktura i Życie”

Pani profesor przybliża tajniki akupunktury w swoich książkach, które możecie Państwo pobrać na tej stronie za darmo w postaci e-booków:

Książka jest próbą podjęcia polemiki z osobami co uważali metody medycyny tradycyjnej za mało naukowe i średniowieczne. Jak sie póżniej okazało Światowa Organizacja Zdrowia zatwierdziła osiągnięcia “Traditional Medicine” i uznało te metody za naukowe.

Ebook: “W Cztery Oczy z Medycyną Naturalną Dalekiego Wschodu”

Bogato ilustrowany, napisany na podstawie wielu lat doświadczeń przybliży Wam tajniki wiedzy znanej w Tybecie od wieków.

Pierwsza ksiązka profesor Enji, która w możliwe najławiejszy sposób miała tłumaczyć trudne pojęcia związane z Medycyną  Tradycyjną i stanowić pomost pomiędzy medycyną klasyczną, a wschodnią.

Akupunktura w Leczeniu Powięzi Podeszwowej

Akupunktura w Leczeniu Powięzi Podeszwowej

Akupunktura w Leczeniu Zapalenia Powięzi PodeszwowejZapalenie rozścięgna podeszwowego (PF) jest częstą przyczyną bólu pięty, która według szacunków dotyka 10% osób w ciągu ich życia. Objawy to zazwyczaj ostry, przeszywający ból podeszwy, stopy lub pięty pod wpływem...

Co to jest Codex Alimentarius?

Co to jest Codex Alimentarius?

Co to jest Codex Alimentarius?Kodeks Żywnościowy (Codex Alimentarius) Codex Alimentarius (CA) to zbiór międzynarodowych wytycznych i standardów dot. żywności. Kodeks tworzony jest przez powołaną w 1963 roku Komisję Kodeksu Żywnościowego (organ FAO i WHO, agendy ONZ...

Akupunktura Onkologiczna

Akupunktura Onkologiczna

Akupunktura OnkologicznaBól u chorych na raka i osób, które przeżyły chorobę nowotworową jest bardzo powszechny i może być spowodowany przez sam nowotwór atakujący narządy, tkanki miękkie (nerwy i naczynia krwionośne) lub kości, albo przez leczenie raka, które...

Akupunktura w XX wieku

Akupunktura w XX wieku

Akupunktura w XX wiekuAkupunktura przez wiele wieków była metodą zakazaną, lekarze mianowali ją systemem „znachorskim”, który nie miał podstaw naukowych by „egzystować”. Takie poglądy, rozprzestrzeniające się w całym świecie doprowadziły do zatrzymania...

Pin It on Pinterest

Powieleń