Akupunktura Onkologiczna

Ból u chorych na raka i osób, które przeżyły chorobę nowotworową jest bardzo powszechny i może być spowodowany przez sam nowotwór atakujący narządy, tkanki miękkie (nerwy i naczynia krwionośne) lub kości, albo przez leczenie raka, które obejmuje chemioterapię, radioterapię, hormony i chirurgię. Wiele miejsc może być dotkniętych i wiele mechanizmów ma tutaj zastosowanie, w tym stany zapalne, neuropatyczne, niedokrwienne i kompresja bólu. Ból kości spowodowany rakiem przerzutowym jest często szczególnie silny, nie ustępujący i słabo kontrolowany. Pacjenci z bólem kostnym wymagają stosowania wysokich dawek leków przeciwbólowych, które często wiążą się z niepożądanymi działaniami ubocznymi.

Umiarkowany lub silny ból odczuwa 40% osób z rakiem we wczesnym lub średnim stadium zaawansowania i 90% osób z rakiem zaawansowanym. Nawet 70% wszystkich pacjentów z bólem nowotworowym nie otrzymuje odpowiedniego leczenia przeciwbólowego, co pogarsza ich jakość życia zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

Akupunktura w Leczeniu Bólu Onkologicznego (Dowody Kliniczne)

Przegląd literatury porównawczej z 2017 roku znalazł potencjalnie pozytywny efekt akupunktury w leczeniu bólu nowotworowego. Przegląd obejmował dwa przeglądy systematyczne, z których starszy nie był w stanie wyciągnąć zdecydowanych wniosków ze względu na małe liczebności prób i różnice kliniczne u leczonych pacjentów. Nowszy przegląd obejmował 36 badań i ponad 2200 randomizowanych pacjentów. Stwierdzono umiarkowaną efektywność akupunktury na ból związany z nowotworem i stwierdzono, że „akupunktura jest skuteczna w łagodzeniu bólu związanego z nowotworem, szczególnie bólu związanego z nowotworem złośliwym i bólu spowodowanego operacją.”

Chociaż ten przegląd nie donosił o ryzyku wynikającym z leczenia akupunkturą, badania przeprowadzone w innych miejscach wskazują, że akupunktura jest skutecznym i bezpiecznym sposobem leczenia i może być z powodzeniem stosowana w leczeniu pacjentów z nowotworami w celu opanowania objawów ze względu na niskie ryzyko wystąpienia skutków ubocznych i duże bezpieczeństwo.

Akupunktura Onkologiczna (Mechanizmy Biologiczne)

Uważa się, że mechanizmy akupunktury w leczeniu bólu nowotworowego są podobne do tych w leczeniu innych bolesnych stanów, niezależnie od tego, czy ból jest sklasyfikowany jako ostry czy przewlekły.

Mechanizmy te były intensywnie badane przez ponad 60 lat, i choć nadal pozostaje wiele do nauczenia się o mechanizmach akupunktury i ludzkiego ciała w ogóle, ścieżki neuronalne od stymulacji punktów akupunktury do rdzenia kręgowego, a następnie do dezaktywacji ośrodków bólu w mózgu zostały zmapowane. Wykazano, że akupunktura aktywuje szereg własnych opioidów organizmu, jak również poprawia wrażliwość mózgu na opioidy. Znaleziono szereg innych substancji biochemicznych zaangażowanych w redukcję bólu, które są uwalniane i regulowane przez stymulację akupunkturą, w tym ATP, adenozynę, GABA i substancję P. Wykazano również, że akupunktura zmniejsza aktywność w częściach mózgu związanych z percepcją bólu i zwiększa aktywność w obszarach mózgu związanych z poprawą samoregulacji. […]

akupunktura onkologiczna

Konwencjonalne Leczenie Bólów Onkologicznych

Podstawą leczenia bólu są leki przeciwbólowe, z których główne klasy to niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), acetaminofen i opioidy. Leki te stosuje się pojedynczo lub łącznie w zależności od nasilenia bólu. Najpowszechniej stosowane wytyczne dla lekarzy dotyczące najlepszego sposobu leczenia bólu u ich pacjentów to te opracowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Obejmują one 3-stopniową drabinę analgetyczną:

Schemat WHO Lecznia Bólów Onkologicznych

akupunktura onkologiczna drabinka WHO

Leczenie Konwencjonalne Onkologiczne Bólu (Leki Opoidowe Przeciwbólowe)

W przypadku bólu nowotworowego o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, opioidy są głównym wyborem. Pomimo powszechnego stosowania i zaleceń zawartych w międzynarodowych wytycznych, nadal brakuje wysokiej jakości badań potwierdzających ich stosowanie. Według ostatniego przeglądu, „systematyczne przeglądy skuteczności opioidów w bólu nienowotworowym wykazują niedostatek literatury o wysokiej jakości RCT z długoterminową obserwacją, a nawet odpowiednio przeprowadzonych badań nierandomizowanych. Co więcej, literatura dotycząca skuteczności terapii opioidowej jest jeszcze mniejsza w przypadku osób, które przeżyły chorobę nowotworową i cierpią z powodu przewlekłego bólu.” Ostatni przegląd Cochrane zapewniający przegląd przeglądów Cochrane dotyczących opioidów w bólu nowotworowym podkreślił brak danych i skomentował, że: „Ilość i jakość dowodów wokół stosowania opioidów w leczeniu bólu nowotworowego jest rozczarowująco niska” oraz że „większość osób doświadczy zdarzeń niepożądanych„.

Jeśli chodzi o stosowanie opioidów w leczeniu bólu nowotworowego u dzieci i młodzieży, w przeglądzie z 2017 r. stwierdzono, że „nie można wyciągnąć żadnych wniosków na temat skuteczności lub szkodliwości stosowania opioidów w leczeniu bólu związanego z nowotworem u dzieci i młodzieży. W rezultacie nie ma dowodów RCT na poparcie lub odrzucenie stosowania opioidów w leczeniu bólu związanego z chorobą nowotworową u dzieci i młodzieży.

Pierwsze i jedyne randomizowane badanie oceniające długoterminową skuteczność opioidów w uśmierzaniu bólu wykazało, że osoby przyjmujące opioidy odczuwały większy ból po 12 miesiącach w porównaniu z tymi, którzy przyjmowali nieopioidowe leki przeciwbólowe.

"Ilość i jakość dowodów wokół stosowania opioidów w leczeniu bólu nowotworowego jest rozczarowująco niska".

Wiffen et al, Cochrane Database of Systematic Reviews, 2017

badania nad bezpieczeństwem akupunktury

Leczenie Konwencjonalne Onkologiczne Bólu (NSAIDY I ACETAMINOFEN)

Dla łagodnego do umiarkowanego bólu, NLPZ i Acetaminofen (znany również jako nieopioidów) są podstawowe. Jeśli chodzi o skutki uboczne i bezpieczeństwo, obawy związane z przyjmowaniem takich środków przeciwbólowych wzrosły w ostatnich latach. W przeglądzie bezpieczeństwa NLPZ z 2017 r., który objął 440 000 pacjentów, stwierdzono zwiększone ryzyko zawału serca przy stosowaniu jakichkolwiek NLPZ w każdej dawce, nawet przez okres zaledwie jednego tygodnia. Wykazano również, że leki z grupy NLPZ zwiększają ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, poważnego i potencjalnie śmiertelnego powikłania, a także ostrego uszkodzenia nerek. W systematycznym przeglądzie literatury z 2016 r. dotyczącym dowodów bezpieczeństwa stwierdzono zwiększone ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych, krwawienia z przewodu pokarmowego, toksyczności dla nerek i zgonu związane z przyjmowaniem Tylenolu lub Paracetamolu.

Jeśli chodzi o skuteczność przeciwbólową leków nieopioidowych, ostatnie dowody z przeglądów są ogólnie skąpe. W przeglądzie systematycznym Cochrane z 2017 r. dotyczącym paracetamolu w leczeniu bólu nowotworowego u dorosłych i dzieci stwierdzono, że „nie ma wysokiej jakości dowodów na poparcie lub odrzucenie stosowania samego paracetamolu lub w połączeniu z opioidami w odniesieniu do pierwszych dwóch etapów trzystopniowej drabiny bólu nowotworowego WHO.”

W przeglądzie systematycznym z 2017 r. dotyczącym stosowania NLPZ w bólu nowotworowym u dorosłych, który obejmował zdarzenia niepożądane związane z ich stosowaniem, stwierdzono, że nie ma wysokiej jakości dowodów potwierdzających lub obalających, że NLPZ są przydatne w leczeniu osób z bólem nowotworowym. Dowody o bardzo niskiej jakości wskazują, że u niektórych dorosłych z umiarkowanym lub silnym bólem nowotworowym ból ten ulega znacznemu zmniejszeniu w ciągu jednego lub dwóch tygodni stosowania NLPZ. W podobnym przeglądzie dowodów dotyczących leczenia bólu nowotworowego u dzieci i młodzieży (od urodzenia do 17 lat) stwierdzono, że z powodu braku informacji (ogólna jakość była bardzo niska) nie ma dowodów na poparcie lub odrzucenie stosowania NLPZ w leczeniu bólu nowotworowego u dzieci i młodzieży.

Inne Farmakologiczne i Niefarmakologiczne Możliwości Leczenia Bólu Nowotworowego

Inne metody leczenia bólu nowotworowego obejmują leki antydepresyjne, antyhistaminowe, przeciw-lękowe, stymulujące i amfetaminowe, przeciwdrgawkowe, steroidy oraz terapie uzupełniające i alternatywne; w przypadku tych metod leczenia brakuje danych klinicznych. W porównaniu z farmaceutykami, które są związane z działaniami niepożądanymi i cierpią na brak klinicznych dowodów skuteczności na poparcie ich stosowania, akupunktura jest bezpiecznym, opłacalnym i opartym na dowodach leczeniem bólu nowotworowego.

"Nie ma wysokiej jakości dowodów na poparcie lub odrzucenie stosowania NLPZ samodzielnie lub w połączeniu z opioidami w odniesieniu do trzech stopni trzystopniowej drabiny bólu nowotworowego WHO".

Derry i wsp. 2017, Cochrane Systematic Review.27.

WNIOSKI I KOMENTARZ NASZEGO GABINETU

Wybierając leczenie akupunkturą schorzeń o podłożu onkologicznym nie można zapominać o konwencjonalnych metodach diagnostycznych. Najlepsze efekty lecznicze uzyskuje się zawsze działając na wielu płaszczyznach. Zalecamy używanie akupunktury tylko i wyłącznie wtedy kiedy lekarz prowadzący takie metody zaleci.  Metody przeciwbólowe mogą być zastosowane niezależnie od zaleceń lekarskich (Zalecenia WHO), szczególnie u dzieci i młodzieży ale mogą okazać się za słabe w porównaniu z bólem odczuwalnym.

Referencje:

1. Chiu HY, Hsieh YJ, Tsai PS. Systematic review and meta-analysis of acupuncture to reduce cancer-related pain. Eur J Cancer Care. February 2016:n/a–n/a. doi:10.1111/ecc.12457.
2. Paley, C.A., Johnson, M.I., Tashani, O.A. and Bagnall, A.M., 2011. Acupuncture for cancer pain in adults. Cochrane Database Syst Rev, 1(10).
3. McDonald JL, Janz S. The Acupuncture Evidence Project. February 2017:1-81. https://www.acupuncture.org.au/resources/publications/the-acupuncture-evidence-project-a-comparative-literature-review-2017/
4. Chiu HY, Hsieh YJ, Tsai PS. Systematic review and meta-analysis of acupuncture to reduce cancer-related pain. Eur J Cancer Care. February 2016:n/a–n/a. doi:10.1111/ecc.12457.
5. Feeney C, Bruns E, LeCompte G, Forati A, Chen T, Matecki A. Acupuncture for Pain and Nausea in the Intensive Care Unit: A Feasibility Study in a Public Safety Net Hospital. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. April 2017:acm.2016.0323. doi:10.1089/acm.2016.0323.
6. Lao L. Acupuncture practice, past and present: is it safe and effective? J Soc Integr Oncol. 2006;4(1):13-15.
7. Lu W, Dean-Clower E, Doherty-Gilman A, Rosenthal DS. The value of acupuncture in cancer care. Hematol Oncol Clin North Am. 2008;22(4):631–48–viii. doi:10.1016/j.hoc.2008.04.005.
8. Longhurst J, Chee-Yee S, Li P. Defining Acupuncture’s Place in Western Medicine. Scientia. February 2017:1-5.
9. Zhang Z-J, Wang X-M, McAlonan GM. Neural Acupuncture Unit: A New Concept for Interpreting Effects and Mechanisms of Acupuncture. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2012;2012(3):1-23. doi:10.1016/j.brainresbull.2007.08.003.
10. Harris RE, Clauw DJ, Scott DJ, McLean SA, Gracely RH, Zubieta J-K. Decreased central mu-opioid receptor availability in fibromyalgia. J Neurosci. 2007;27(37):10000-10006. doi:10.1523/JNEUROSCI.2849-07.2007.
11. Zhao Z-Q. Neural mechanism underlying acupuncture analgesia. Progress in Neurobiology. 2008;85(4):355-375. doi:10.1016/j.pneurobio.2008.05.004.
12. He T, Zhu W, Du S-Q, et al. Autonomic Neuroscience: Basic and Clinical. Autonomic Neuroscience: Basic and Clinical. 2015;190(C):1-9. doi:10.1016/j.autneu.2015.03.006.
13. American Cancer Society. Non-opioids and Other Drugs Used to Treat Cancer Pain. cancer.org. https://www.cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/physical-side-effects/pain/non-opioids-and-other-drugs-to-treat-cancer-pain.html. Published February 15, 2017. Accessed May 22, 2018.
14. Manchikanti L, Manchikanti KN, Kaye AD, Kaye AM, Hirsch JA. Challenges and concerns of persistent opioid use in cancer patients. Expert Review of Anticancer Therapy. 2018;7(1):1-14. doi:10.1080/14737140.2018.1474103.
15. Wiffen PJ, Wee B, Derry S, Bell RF, Moore RA. Opioids for cancer pain – an overview of Cochrane reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2017;7:CD012592. doi:10.1002/14651858.CD012592.pub2.
16. Wiffen PJ, Cooper TE, Anderson A-K, et al. Opioids for cancer-related pain in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2017;7:CD012564. doi:10.1002/14651858.CD012564.pub2.
17. Krebs EE, Gravely A, Nugent S, et al. Effect of Opioid vs Nonopioid Medications on Pain-Related Function in Patients With Chronic Back Pain or Hip or Knee Osteoarthritis Pain. JAMA. 2018;319(9):872–11. doi:10.1001/jama.2018.0899.
18. Wiffen PJ, Wee B, Derry S, Bell RF, Moore RA. Opioids for cancer pain-an overview of Cochrane reviews. Cochrane Database of Systematic Reviews. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd. 2017
19. Bally M, Dendukuri N, Rich B, et al. Risk of acute myocardial infarction with NSAIDs in real world use: bayesian meta-analysis of individual patient data. BMJ. 2017;357:j1909-j1913. doi:10.1136/bmj.j1909.
20. Lanas A, Carrera-Lasfuentes P, Arguedas Y, et al. Risk of upper and lower gastrointestinal bleeding in patients taking nonsteroidal anti-inflammatory drugs, antiplatelet agents, or anticoagulants. Clin Gastroenterol Hepatol. 2015;13(5):906–12.e2. doi:10.1016/j.cgh.2014.11.007.
21. Ungprasert P, Cheungpasitporn W, Crowson CS, Matteson EL. Individual non-steroidal anti-inflammatory drugs and risk of acute kidney injury: A systematic review and meta-analysis of observational studies. Eur J Intern Med. 2015;26(4):285-291. doi:10.1016/j.ejim.2015.03.008.
22. Roberts E, Delgado Nunes V, Buckner S, et al. Paracetamol: not as safe as we thought? A systematic literature review of observational studies. Ann Rheum Dis. 2016;75(3):552-559. doi:10.1136/annrheumdis-2014-206914.
23. Wiffen PJ, Derry S, Moore RA, et al. Oral paracetamol (acetaminophen) for cancer pain. Cochrane Database Syst Rev. 2017;7:CD012637. doi:10.1002/14651858.CD012637.pub2.
24. Derry S, Wiffen PJ, Rev RMDS, 2017. Oral nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for cancer pain in adults. Wiley Online Library. doi:10.1002/14651858.CD012638.
25. Cooper TE, Heathcote LC, Anderson B, Grégoire M-C, Ljungman G, Eccleston C. Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs) for Cancer-Related Pain in Children and Adolescents. Vol 25. (Cooper TE, ed.). Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd; 2017:259–15. doi:10.1002/14651858.CD012563.
26. American Cancer Society. Non-opioids and Other Drugs Used to Treat Cancer Pain. cancer.org. https://www.cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/physical-side-effects/pain/non-opioids-and-other-drugs-to-treat-cancer-pain.html. Published February 15, 2017. Accessed May 22, 2018.
27. Derry, S., Wiffen, P. J., Rev, R. M. D. S., 2017. (n.d.). Oral nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for cancer pain in adults. Wiley Online Library. http://doi.org/10.1002/14651858.CD012638

Referencje:

1. Chiu HY, Hsieh YJ, Tsai PS. Systematic review and meta-analysis of acupuncture to reduce cancer-related pain. Eur J Cancer Care. February 2016:n/a–n/a. doi:10.1111/ecc.12457.

2. Paley, C.A., Johnson, M.I., Tashani, O.A. and Bagnall, A.M., 2011. Acupuncture for cancer pain in adults. Cochrane Database Syst Rev, 1(10).

3. McDonald JL, Janz S. The Acupuncture Evidence Project. February 2017:1-81. https://www.acupuncture.org.au/resources/publications/the-acupuncture-evidence-project-a-comparative-literature-review-2017/

4. Chiu HY, Hsieh YJ, Tsai PS. Systematic review and meta-analysis of acupuncture to reduce cancer-related pain. Eur J Cancer Care. February 2016:n/a–n/a. doi:10.1111/ecc.12457.

5. Feeney C, Bruns E, LeCompte G, Forati A, Chen T, Matecki A. Acupuncture for Pain and Nausea in the Intensive Care Unit: A Feasibility Study in a Public Safety Net Hospital. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. April 2017:acm.2016.0323. doi:10.1089/acm.2016.0323.

6. Lao L. Acupuncture practice, past and present: is it safe and effective? J Soc Integr Oncol. 2006;4(1):13-15.

7. Lu W, Dean-Clower E, Doherty-Gilman A, Rosenthal DS. The value of acupuncture in cancer care. Hematol Oncol Clin North Am. 2008;22(4):631–48–viii. doi:10.1016/j.hoc.2008.04.005.

8. Longhurst J, Chee-Yee S, Li P. Defining Acupuncture’s Place in Western Medicine. Scientia. February 2017:1-5.

9. Zhang Z-J, Wang X-M, McAlonan GM. Neural Acupuncture Unit: A New Concept for Interpreting Effects and Mechanisms of Acupuncture. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2012;2012(3):1-23. doi:10.1016/j.brainresbull.2007.08.003.

10. Harris RE, Clauw DJ, Scott DJ, McLean SA, Gracely RH, Zubieta J-K. Decreased central mu-opioid receptor availability in fibromyalgia. J Neurosci. 2007;27(37):10000-10006. doi:10.1523/JNEUROSCI.2849-07.2007.
11. Zhao Z-Q. Neural mechanism underlying acupuncture analgesia. Progress in Neurobiology. 2008;85(4):355-375. doi:10.1016/j.pneurobio.2008.05.004.

12. He T, Zhu W, Du S-Q, et al. Autonomic Neuroscience: Basic and Clinical. Autonomic Neuroscience: Basic and Clinical. 2015;190(C):1-9. doi:10.1016/j.autneu.2015.03.006.

13. American Cancer Society. Non-opioids and Other Drugs Used to Treat Cancer Pain. cancer.org.

https://www.cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/physical-side-effects/pain/non-opioids-and-other-drugs-to-treat-cancer-pain.html. Published February 15, 2017. Accessed May 22, 2018.

14. Manchikanti L, Manchikanti KN, Kaye AD, Kaye AM, Hirsch JA. Challenges and concerns of persistent opioid use in cancer patients. Expert Review of Anticancer Therapy. 2018;7(1):1-14. doi:10.1080/14737140.2018.1474103.

15. Wiffen PJ, Wee B, Derry S, Bell RF, Moore RA. Opioids for cancer pain – an overview of Cochrane reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2017;7:CD012592. doi:10.1002/14651858.CD012592.pub2.

16. Wiffen PJ, Cooper TE, Anderson A-K, et al. Opioids for cancer-related pain in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2017;7:CD012564. doi:10.1002/14651858.CD012564.pub2.

17. Krebs EE, Gravely A, Nugent S, et al. Effect of Opioid vs Nonopioid Medications on Pain-Related Function in Patients With Chronic Back Pain or Hip or Knee Osteoarthritis Pain. JAMA. 2018;319(9):872–11. doi:10.1001/jama.2018.0899.

18. Wiffen PJ, Wee B, Derry S, Bell RF, Moore RA. Opioids for cancer pain-an overview of Cochrane reviews. Cochrane Database of Systematic Reviews. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd. 2017

19. Bally M, Dendukuri N, Rich B, et al. Risk of acute myocardial infarction with NSAIDs in real world use: bayesian meta-analysis of individual patient data. BMJ. 2017;357:j1909-j1913. doi:10.1136/bmj.j1909.

20. Lanas A, Carrera-Lasfuentes P, Arguedas Y, et al. Risk of upper and lower gastrointestinal bleeding in patients taking nonsteroidal anti-inflammatory drugs, antiplatelet agents, or anticoagulants. Clin Gastroenterol Hepatol. 2015;13(5):906–12.e2. doi:10.1016/j.cgh.2014.11.007.

21. Ungprasert P, Cheungpasitporn W, Crowson CS, Matteson EL. Individual non-steroidal anti-inflammatory drugs and risk of acute kidney injury: A systematic review and meta-analysis of observational studies. Eur J Intern Med. 2015;26(4):285-291. doi:10.1016/j.ejim.2015.03.008.

22. Roberts E, Delgado Nunes V, Buckner S, et al. Paracetamol: not as safe as we thought? A systematic literature review of observational studies. Ann Rheum Dis. 2016;75(3):552-559. doi:10.1136/annrheumdis-2014-206914.

23. Wiffen PJ, Derry S, Moore RA, et al. Oral paracetamol (acetaminophen) for cancer pain. Cochrane Database Syst Rev. 2017;7:CD012637. doi:10.1002/14651858.CD012637.pub2.

24. Derry S, Wiffen PJ, Rev RMDS, 2017. Oral nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for cancer pain in adults. Wiley Online Library. doi:10.1002/14651858.CD012638.

25. Cooper TE, Heathcote LC, Anderson B, Grégoire M-C, Ljungman G, Eccleston C. Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs) for Cancer-Related Pain in Children and Adolescents. Vol 25. (Cooper TE, ed.). Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd; 2017:259–15. doi:10.1002/14651858.CD012563.

26. American Cancer Society. Non-opioids and Other Drugs Used to Treat Cancer Pain. cancer.org. https://www.cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/physical-side-effects/pain/non-opioids-and-other-drugs-to-treat-cancer-pain.html. Published February 15, 2017. Accessed May 22, 2018.

27. Derry, S., Wiffen, P. J., Rev, R. M. D. S., 2017. (n.d.). Oral nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for cancer pain in adults. Wiley Online Library. http://doi.org/10.1002/14651858.CD012638

Artykuły powiązane:

Ebook: „Akupunktura i Życie”

Pani profesor przybliża tajniki akupunktury w swoich książkach, które możecie Państwo pobrać na tej stronie za darmo w postaci e-booków:
Książka jest próbą podjęcia polemiki z osobami co uważali metody medycyny tradycyjnej za mało naukowe i średniowieczne. Jak sie póżniej okazało Światowa Organizacja Zdrowia zatwierdziła osiągnięcia „Traditional Medicine” i uznało te metody za naukowe.
akupunktura onkologiczna,rak,ból onkologiczny,Onkologiczna akupunktura,Alternatywne leczenie nowotworów,Terapie zdrowienia,Opieka nad chorymi na nowotwory
akupunktura onkologiczna,rak,ból onkologiczny,Onkologiczna akupunktura,Alternatywne leczenie nowotworów,Terapie zdrowienia,Opieka nad chorymi na nowotwory

Ebook: „W Cztery Oczy z Medycyną Naturalną Dalekiego Wschodu”

Bogato ilustrowany, napisany na podstawie wielu lat doświadczeń przybliży Wam tajniki wiedzy znanej w Tybecie od wieków.
Pierwsza ksiązka profesor Enji, która w możliwe najławiejszy sposób miała tłumaczyć trudne pojęcia związane z Medycyną  Tradycyjną i stanowić pomost pomiędzy medycyną klasyczną, a wschodnią.
akupunktura onkologiczna,rak,ból onkologiczny,Onkologiczna akupunktura,Alternatywne leczenie nowotworów,Terapie zdrowienia,Opieka nad chorymi na nowotwory
akupunktura onkologiczna,rak,ból onkologiczny,Onkologiczna akupunktura,Alternatywne leczenie nowotworów,Terapie zdrowienia,Opieka nad chorymi na nowotwory

POWIĄZANE ARTYKUŁY OPARTE NA FAKTACH

akupunktura onkologiczna,rak,ból onkologiczny,Onkologiczna akupunktura,Alternatywne leczenie nowotworów,Terapie zdrowienia,Opieka nad chorymi na nowotwory
B

Alergie

Artykuł naukowy o wpływie akupunktury na leczenie alergicznego nieżytu nosa i dolegliwości towarzyszących.

akupunktura onkologiczna,rak,ból onkologiczny,Onkologiczna akupunktura,Alternatywne leczenie nowotworów,Terapie zdrowienia,Opieka nad chorymi na nowotwory
B

NA BÓL

Metody przeciwbólowe w leczeniu akupunkturą oraz wytłumaczenie schematu oddziaływań i bodźców na organizm człowieka.
faq pierwsza wizyta
B

PIERWSZA WIZYTA

Artykuł jak najlepiej przygotować się do wizyty u lekarza medycyny tradycyjnej, aby jak najwięcej skorzystać.

akupunktura onkologiczna,rak,ból onkologiczny,Onkologiczna akupunktura,Alternatywne leczenie nowotworów,Terapie zdrowienia,Opieka nad chorymi na nowotwory
B

Klimakterium

Bardzo indywidualny proces starzenia się kobiet, który jednak można niwelować przy pomocy akupunktury.

akupunktura pediatryczna akupunktura dla dzieci
B

DLA DZIECI

Akupunktura pomaga w leczeniu dzieci oraz różnych schorzeń dzicięcych w tym ADHD. Wspiera koncentrację i dotlenienie mózgu.

bezpieczeństwo akupunktury czy akupunktura jest bezpieczna
B

BEZPIECZEŃSTWO

Największy zespół skumulowanych badań klinicznych nad bezpieczeństwem akupunktury i medycyny tradycyjnej.

Autorem materiałów jest wysokiej klasy specjalistka profesor kliniczny lekarz medycyny - pani Enkhjargal Dovchin ( prof Enji). Redagowanie i poprawki stylistyczne: Zespół MT

Umów Wizytę

Klikając w baner poniżej mogą Państwo zarezerwować termin wizyty w Gabinecie Akpunktury i Medycyny Wschodniej prof.klin.lek.med. Enkhjargal Dovchin

Zarezerwuj termin!

Orientacyjny czas oczekiwania na przyjęcie wynosi obecnie: 130 dni

Godziny Pracy

Dzień
Godziny
Poniedziałek
9:00 - 19:00
Wtorek
9:00 - 19:00
Środa
9:00 - 19:00
Czwartek
9:00 - 19:00
Piątek
9:00 - 19:00
Sobota
tylko umówione
Niedziela
zamknięte

Pin It on Pinterest

Powieleń