akupunktura na menopauzę,klimakterium,przekwitanie,starość,menopauza,objawy menopauzy

akupunktura na menopauzę,klimakterium,przekwitanie,starość,menopauza,objawy menopauzy
zawsze z
wami

akupunktura na menopauzę,klimakterium,przekwitanie,starość,menopauza,objawy menopauzy

Artykuł specjalistyczny

Akupunktura na objawy menopauzy (klimakterium)

Menopauza jest zjawiskiem naturalnym i definiuje się ją jako 12 kolejnych miesięcy bez miesiączki. Średni wiek menopauzy w krajach rozwiniętych wynosi 51 lat.

Chociaż jest to proces naturalny, lata poprzedzające i następujące po menopauzie mogą wiązać się z różnymi objawami, od łagodnego do osłabiającego. Średni czas trwania objawów wynosi siedem lat.

Na ogólny wpływ menopauzy wpływa wiele czynników, w tym wiek, w którym występuje, pochodzenie etniczne, kultura, pochodzenie społeczno-ekonomiczne, ogólny stan zdrowia i samopoczucie.

Istotną rolę odgrywa również to, czy menopauza jest wywołana chirurgicznie, czy występuje naturalnie.

akupunktura na menopauzę,klimakterium,przekwitanie,starość,menopauza,objawy menopauzy

Umów Konsultację

tel. 607 489 251

Co więcej, istnieją różnice między kobietami, które urodziły dzieci, a tymi, które tego nie zrobiły, a pytanie, czy było to spowodowane wyborem, czy okolicznościami jeszcze bardziej komplikuje sprawę. Na przykład kobiety, które były w ciąży, ale nigdy nie miały dzieci, zgłaszają bardziej negatywny stosunek do menopauzy. Jednak kobiety, które nigdy nie miały dzieci, rzadziej zgłaszają pewne objawy, takie jak uderzenia gorąca i suchość pochwy.

Ponieważ przejście menopauzy jest tak indywidualnym i wydłużonym procesem, skrojone na miarę zabiegi, takie jak te stosowane w akupunkturze, mogą przynieść znaczące korzyści.

Różne badania wykazały, że akupunktura może przynieść ulgę w niektórych z najczęstszych objawów menopauzy. Jednak obecnie te metody w niewystarczającym stopniu wykorzystywany są w praktyce klinicznej.

OBJAWY WASOMOTORA

Objawy naczynioruchowe (VMS), w tym uderzenia gorąca i nocne poty, należą do najczęstszych problemów, jakich doświadczają kobiety w okresie menopauzy. Dotykają około 70% kobiet w kulturach zachodnich. VMS to także jeden z najlepiej zbadanych obszarów w odniesieniu do akupunktury i menopauzy.

W przeglądzie z 2009 r. Alfhaily i Ewies stwierdzono, że większość badań dotyczących akupunktury dla VMS wykazała 50% redukcję uderzeń gorąca, które trwały do sześciu miesięcy. Metaanaliza z 2015 roku autorstwa Chiu i in. potwierdza te wyniki. Przeanalizowano 12 badań z łącznie 869 uczestnikami, stwierdzając, że akupunktura znacznie zmniejszyła częstotliwość i nasilenie uderzeń gorąca. Odkryto również, że akupunktura poprawiła objawy psychologiczne, somatyczne i moczowo-płciowe związane z menopauzą, a także ogólną jakość życia.

Wyniki tych przeglądów sugerują, że akupunktura przynosi znaczne korzyści kobietom cierpiącym na menopauzalne VMS.

DEPRESJA I NIEPOKÓJ

Wiele kobiet w okresie menopauzy cierpi również na zaburzenia nastroju , takie jak depresja i lęk. To kolejny obszar, w którym może pomóc akupunktura.

Przegląd przeprowadzony w 2013 r. przez Sniezka i Siddiqui obejmował sześć badań obejmujących łącznie 605 kobiet w wieku 18–71 lat. Spośród tych badań cztery dotyczyły depresji (z czego trzy skupiały się na ciężkim zaburzeniu depresyjnym), jedno dotyczyło lęku, a jedno obu stanów. Jedno z badań dotyczyło kobiet w okresie menopauzy z depresją i VMS.

Autorzy badania doszli do wniosku, że chociaż jakość dowodów była różna, akupunktura była „obiecująca” jako terapia dla kobiet w okresie menopauzy z depresją. Dalej powiedzieli: „W tej chwili rozsądne jest stosowanie akupunktury jako terapii wspomagającej w leczeniu depresji u kobiet po menopauzie, które mają objawy naczynioruchowe”.

Wcześniejszy przegląd z 2007 r. przeprowadzony przez Pilkington et al. skupiło się na akupunkturze na lęk. Obejmował 12 kontrolowanych badań, z których 10 było RCT. Wszystkie badania wykazały pozytywne wyniki.

ZAKŁÓCENIA SNU I BEZSENNOŚĆ

Przegląd z 2015 r. autorstwa Berezzy i in. obejmowało 12 badań dotyczących akupunktury w zaburzeniach snu u kobiet po menopauzie. Badania obejmowały szeroki zakres protokołów leczenia, interwencji i czasów trwania. Ogólnie 75% zgłosiło poprawę w dolegliwościach związanych ze snem po leczeniu akupunkturą.

OSTEOPOROZA

Osteoporoza jest częstym problemem u kobiet po menopauzie. Kilka obszernych przeglądów wskazuje, że akupunktura może pomóc.

Przegląd systematyczny i metaanaliza z 2018 r. autorstwa Pan i in. obejmowało 35 badań i łącznie 3014 uczestników. Odkryto, że w porównaniu z samym leczeniem farmaceutycznym ciepła akupunktura zwiększyła gęstość mineralną kości (BMD) kości udowej i kręgosłupa lędźwiowego. Zwiększa również poziom wapnia i estradiolu w surowicy, zmniejsza poziom fosfatazy alkalicznej w surowicy i łagodzi ból. Elektroakupunktura miała również pozytywny wpływ na wapń w surowicy, fosfatazę alkaliczną w surowicy i ból.

Przegląd z 2020 r. autorstwa Xu i in. poparło te wyniki. Obejmował 13 przeglądów systematycznych i metaanaliz opublikowanych w latach 2013-2018. Odnaleźli wysokiej jakości dowody na to, że akupunktura i moxibustion mogą poprawić BMD w pierwotnej osteoporozie. Odkryli również, że te terapie mogą korzystnie wpływać na ocenę bólu w wizualnej skali analogowej (VAS), chociaż jakość danych naukowych była niższa.

UPADEK POZNAWCZY I CHOROBA ALZHEIMERA

Ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych, w tym choroby Alzheimera (AD), również znacznie wzrasta po menopauzie. Przegląd systematyczny i metaanaliza z 2019 r. autorstwa Huanga i in. stwierdziło, że akupunktura przynosi pewne korzyści. Obejmował 13 badań porównujących akupunkturę z samymi lekami. Wyniki pokazały, że akupunktura miała pozytywny wpływ na wyniki Mini Mental State Examination, wyniki w Skali Zdolności Życia w Życiu, wyniki w Skali Oceny AD-Cognition oraz wysoki wskaźnik skuteczności klinicznej.

akupunktura na menopauzę,klimakterium,przekwitanie,starość,menopauza,objawy menopauzy

MECHANIZMY

Akupunktura działa poprzez wiele mechanizmów fizjologicznych, co odpowiada za jej różnorodny wpływ na organizm człowieka. Jednym z najistotniejszych z nich jest sygnalizacja purynergiczna, system wykorzystujący trifosforan adenozyny (ATP) jako cząsteczkę sygnalizacyjną w regulacji szeregu funkcji fizjologicznych. W krótkim okresie odgrywa rolę w neuroprzekaźnictwie, neuromodulacji i sekrecji. W dłuższej perspektywie wpływa na proliferację, różnicowanie, migrację i śmierć, kierując w ten sposób aktywność i los komórek.

Receptory purynergiczne badano jako potencjalne cele terapeutyczne w szerokim zakresie zaburzeń, w tym wielu, które dotykają kobiety w okresie około- i pomenopauzalnym. Obejmują one depresję i lęk, zaburzenia snu, osteoporozę, zaburzenia endokrynologiczne, choroby sercowo-naczyniowe i neurodegeneracyjne. Jeśli chodzi o VMS, badania sugerują, że akupunktura wpływa na uwalnianie beta-endorfin. Uważa się, że te neurochemikalia są zaangażowane w patofizjologię VMS, chociaż nadal nie jest to jasno zrozumiane.
Wydaje się również, że akupunktura wpływa na poziom kortyzolu, metabolitów kortyzolu i poziomu DHEA. Poziom kortyzolu ma tendencję do wzrostu po menopauzie, przyczyniając się do zmian nastroju, metabolizmu, gęstości kości i pogorszenia funkcji poznawczych. Jest zatem możliwe, że te same podstawowe mechanizmy odgrywają rolę w leczeniu VMS, depresji, lęku, zaburzeń snu, otyłości brzusznej, osteoporozy i demencji.

Dalsze sugerowane mechanizmy wpływu akupunktury na otyłość obejmują działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające, regulując układ hormonalny, promując trawienie i wpływając na metabolizm lipidów.

Tymczasem badania na zwierzętach wykazały, że akupunktura może zapewniać pewną ochronę przed osteoporozą poprzez regulację szlaków sygnałowych OPG/RANK/RANKL. Wszystkie one biorą udział w ochronie tkanki kostnej.

Wreszcie, badania MRI na pacjentach z AD lub łagodnymi zaburzeniami poznawczymi wykazały, że akupunktura aktywuje i dezaktywuje kilka obszarów mózgu. Obejmują one jądra podstawy, móżdżek, obszary poznawcze, wzrokowe i czuciowo-ruchowe.

PODEJŚCIE GŁÓWNE

Menopauza szybko staje się specjalnością. W ciągu ostatnich 40 lat nasza wiedza na temat kobiecej endokrynologii znacznie się poprawiła, co zostało przyspieszone przez szybki rozwój terapii wspomaganego rozrodu.

Ten wzrost, w połączeniu z coraz głośniejszymi wypowiedziami kobiet o swoich doświadczeniach i szukaniem rozwiązań, sprawił, że menopauza znalazła się na czele zarówno medycyny, jak i mediów.

Podstawowym głównym podejściem do leczenia objawów menopauzy jest hormonalna terapia zastępcza (HTZ), obejmująca monoterapię estrogenem lub progesteronem lub połączenie tych dwóch.

HTZ budzi kontrowersje od czasu publikacji Women’s Health Initiative, która sugeruje, że jej stosowanie zwiększa ryzyko raka piersi, udaru mózgu i zatorowości płucnej. Jednak wytyczne finansowane przez przemysł opracowane we współpracy z grupami specjalistów klinicznych wskazują na wady tego badania.

Aktualne wytyczne dotyczące przepisywania leków sugerują, że korzyści z HTZ na ogół przewyższają ryzyko dla większości kobiet w wieku 60 lat lub młodszych lub w okresie 10 lat po menopauzie. Istnieją jednak również dowody na to, że hormony te mogą zwiększać ryzyko raka piersi i raka jajnika. Przy tak wielu sprzecznych informacjach w obiegu, decyzja o tym, czy zastosować HTZ, jest trudna. Z drugiej strony akupunktura ma udokumentowane osiągnięcia w zakresie bezpieczeństwa i gdy jest wykonywana przez odpowiednio przeszkolonych klinicystów, została uznana za jedną z najbezpieczniejszych metod leczenia we współczesnej medycynie.

Dlatego wiele kobiet wybiera obecnie inne metody leczenia, takie jak akupunktura, jako leczenie pierwszego rzutu. Akupunkturzyści mogą również odgrywać kluczową rolę terapeutyczną, pomagając w informowaniu i wspieraniu kobiet w przyjmowaniu korzystnych zmian stylu życia.

Bibliografia:

1 . Katelaris CH, Lee BW, Potter PC, Maspero JF, Cingi C, Lopatin A, et al. Rozpowszechnienie i zróżnicowanie alergicznego nieżytu nosa w regionach świata poza Europą i Ameryką Północną. Alergia kliniczna i eksperymentalna: Journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology. 2012;42(2):186-207.

2 . Dykewicz MS, Hamilos DL. Nieżyt nosa i zapalenie zatok. Czasopismo alergii i immunologii klinicznej. 2010;125(2 Suplement 2):S103-15.

3 . Wallace DV, Dykewicz MS, Bernstein DI, Blessing-Moore J, Cox L, Khan DA, et al. Diagnostyka i leczenie nieżytu nosa: zaktualizowany parametr praktyczny. Czasopismo alergii i immunologii klinicznej. 2008;122(2 dodatki):S1-84.

4 . Hellgren J, Cervin A, Nordling S, Bergman A, Cardell LO. Alergiczny nieżyt nosa i przeziębienie – wysokie koszty dla społeczeństwa. Alergia. 2010;65(6):776-83.

5 . Brozek JL, Bousquet J, Agache I, Agarwal A, Bachert C, Bośnic-Anticevich S, et al. Wytyczne alergicznego nieżytu nosa i jego wpływu na astmę (ARIA) – wersja 2016. Czasopismo alergii i immunologii klinicznej. 2017;140(4):950-8.

6 . Reinhold T, Brinkhaus B, Willich SN, Witt C. Akupunktura u pacjentów cierpiących na astmę alergiczną: czy warto ponieść dodatkowe koszty? J Altern Uzupełnienie Med. 2014;20(3):169-77.

7 . Kim SY, Lee H, Chae Y, Park HJ. Systematyczny przegląd analiz opłacalności wraz z randomizowanymi kontrolowanymi badaniami akupunktury. Akupunktura w medycynie: Journal of the British Medical Acupuncture Society. 2012;30(4):273-85.

8 . McDonald JL, Janz, S. Projekt dowodów akupunktury: porównawczy przegląd literatury. www.acupuncture.org.au: Australian Acupuncture and Chinese Medicine Association Ltd; 2017.

9 . Feng S, Han M, Fan Y, Yang G, Liao Z, Liao W i in. Akupunktura w leczeniu alergicznego nieżytu nosa: przegląd systematyczny i metaanaliza. Amerykańskie czasopismo poświęcone rynologii i alergii. 2015;29(1):57-62.

10 . Taw MB, Reddy WD, Omole FS, Seidman MD. Akupunktura i alergiczny nieżyt nosa. Curr Opin Otolaryngol Głowa Szyja Surg. 2015;23(3):216-20.

11 . Seidman MD, Gurgel RK, Lin SY, Schwartz SR, Baroody FM, Bonner JR i in. Wytyczne praktyki klinicznej: alergiczny nieżyt nosa. Otolaryngologia – chirurgia głowy i szyi: oficjalne czasopismo Amerykańskiej Akademii Otolaryngologii – Chirurgii Głowy i Szyi. 2015;152(1 dodatek):S1-S43.

12 . McDonald JL, Smith PK, Smith CA, Changli Xue C, Golianu B, Cripps AW. Wpływ akupunktury na IgE specyficzne dla roztoczy kurzu domowego, substancję P oraz objawy przewlekłego alergicznego nieżytu nosa. Roczniki alergii, astmy i immunologii: oficjalna publikacja American College of Allergy, Asthma and Immunology. 2016;116(6):497-505.

13 . Xue CC, Zhang AL, Zhang CS, DaCosta C, Story DF, Thien FC. Akupunktura na sezonowy alergiczny nieżyt nosa: randomizowane badanie kontrolowane. Roczniki alergii, astmy i immunologii: oficjalna publikacja American College of Allergy, Asthma and Immunology. 2015;115(4):317-24.e1.

14 . Xue CC, angielski R, Zhang JJ, Da Costa C, Li CG. Wpływ akupunktury w leczeniu sezonowego alergicznego nieżytu nosa: randomizowane kontrolowane badanie kliniczne. Am J Chin Med. 2002;30(1):1-11.

15 . Ng DK, Chow PY, Ming SP, Hong SH, Lau S, Tse D i in. Podwójnie ślepa, randomizowana, kontrolowana placebo próba akupunktury w leczeniu przewlekłego alergicznego nieżytu nosa u dzieci. Pediatria. 2004;114(5):1242-7.

16 . Xue CC, An X, Cheung TP, Da Costa C, Lenon GB, Thien FC i in. Akupunktura w przewlekłym alergicznym nieżycie nosa: randomizowane, kontrolowane badanie pozorowane. Med J Aust. 2007;187(6):337-41.

17 . Brinkhaus B, Witt CM, Jena S, Liecker B, Wegscheider K, Willich SN. Akupunktura u pacjentów z alergicznym nieżytem nosa: pragmatyczne badanie z randomizacją. Roczniki alergii, astmy i immunologii: oficjalna publikacja American College of Allergy, Asthma and Immunology. 2008;101(5):535-43.

18 . Choi SM, Park JE, Li SS, Jung H, Zi M, Kim TH i in. Wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane badanie testujące wpływ akupunktury na alergiczny nieżyt nosa. Alergia. 2013;68(3):365-74.

19 . Chen S, Wang J, Bai P, Zhao Q, Tan C, Wang B i in. [Umiarkowane i ciężkie uporczywe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa leczone akupunkturą: randomizowane badanie kontrolowane]. Zhongguo zhen jiu = chińska akupunktura i moxiterapia. 2015;35(12):1209-13.

20 . Rao YQ, Han NY. [Efekt terapeutyczny akupunktury na alergiczny nieżyt nosa i jego wpływ na funkcję immunologiczną]. Zhongguo zhen jiu = chińska akupunktura i moxiterapia. 2006;26(8):557-60.

  1. Li YM, Zhuang LX, Lai XS, Jiang GH [Wpływ elektroakupunktury na wazoaktywny peptyd jelitowy i substancję P u pacjentów z całorocznym alergicznym nieżytem nosa] Zhen ci yan jiu = badania nad akupunkturą / [Zhongguo yi xue ke xue yuan Yi xue qing bao yan jiu suo bian ji]. 2007;32(2):136-8.

22 . Brinkhaus B, Ortiz M, Witt CM, Roll S, Linde K, Pfab F i in. Akupunktura u pacjentów z sezonowym alergicznym nieżytem nosa: badanie z randomizacją. Roczniki chorób wewnętrznych. 2013;158(4):225-34.

  1. Chen Y, Jin X, Yu M, Qiu H, Fang Y, Zhang S i wsp. [Skuteczność akupunktury w umiarkowanym i ciężkim alergicznym nieżycie nosa] Zhongguo zhen jiu = chińska akupunktura i moxibustion 2015;35(4) :339-43.

24 . Seidman MD, Gurgel RK, Lin SY, Schwartz SR, Baroody FM, Bonner JR i in. Wytyczne praktyki klinicznej: Alergiczny nieżyt nosa. Otolaryngologia – chirurgia głowy i szyi: oficjalne czasopismo Amerykańskiej Akademii Otolaryngologii – Chirurgii Głowy i Szyi. 2015;152(1 dodatek):S1-43.

25 . McDonald JL, Cripps AW, Smith PK. Mediatory, receptory i szlaki sygnałowe w przeciwzapalnych i przeciwnadczulicowych efektach akupunktury. Oparta na dowodach medycyna komplementarna i alternatywna: eCAM. 2015;2015:975632.

26 . Li W, Zhong, GW, Qi, M., Liu, WP, Wang, S., Wen, LB i in. Leczenie akupunkturą migreny i zmian zawartości CGRP i SP w osoczu. Światowy Dziennik Akupunktury-Moxibustion. 2001;11(3):11-4

27 . Mały P, Keith PK, Kim H. Alergiczny nieżyt nosa. Alergia, astma i immunologia kliniczna: oficjalne czasopismo Kanadyjskiego Towarzystwa Alergologii i Immunologii Klinicznej. 2018;14(Suplement 2):51.

28 . Pfaar O, Lou H, Zhang Y, Klimek L, Zhang L. Najnowsze osiągnięcia i najważniejsze wydarzenia w immunoterapii alergenowej. Alergia. 2018.

29 . Reitsma S, Subramaniam S, Fokkens WJ, Wang DY. Ostatnie osiągnięcia i najważniejsze wydarzenia w immunoterapii nieżytu nosa i alergenów. Alergia. 2018.

Bibliografia:

1 . Jane FM, Davis SR. Zestaw narzędzi praktyka do zarządzania menopauzą. Klimakterium. 2014; 17(5): s.564-579.

  1. Hillard T, Abernathy K, Hamoda H, et al. Brytyjskie Towarzystwo Menopauzy Zarządzanie Menopauzą Szósta Edycja 2017.

3 . Thurston RC, Joffe H. Objawy naczynioruchowe i menopauza: ustalenia z badania zdrowia kobiet w całym kraju. Kliniki Położnictwa i Ginekologii Ameryki Północnej. 2011; 38(3): s. 489-501.

4 . Hess R, Olshansky E, Ness R, et al. Ciąża i historia urodzeń wpływają na doświadczenie menopauzy u kobiet. Klimakterium. 2008;15(3): s. 435-441.6.

5 . Alfhaily F, Ewies AAA. Akupunktura w radzeniu sobie z objawami menopauzy: nadzieja czy miraż?. Klimakterium. 2007; 10(5): s. 371-380.

6 . Chiu HY, Pan CH, Shyu YK, Han BC, Tsai PS. Wpływ akupunktury na objawy związane z menopauzą i jakość życia u kobiet w naturalnej menopauzie: metaanaliza randomizowanych badań kontrolowanych. Klimakterium. 2015 luty; 22 ust. 2: s. 234-244.

7 . Śnieżek DP, Siddiqui IJ. Akupunktura w leczeniu lęku i depresji u kobiet: kliniczny przegląd systematyczny. Akupunktura medyczna. 2013; 25(3): s.164-172.

8 . Pilkington K, Kirkwood G, Rampes H, Cummings M, Richardson J. Akupunktura na zaburzenia lękowe i lękowe – systematyczny przegląd literatury. Akupunktura w medycynie. 2007; 25(1-2): s.1-10.

9 . Bezerra AG, Pires GN, Andersen ML, Tufik S, Hachul H. Akupunktura w leczeniu zaburzeń snu u kobiet po menopauzie: przegląd systematyczny. Oparta na dowodach medycyna komplementarna i alternatywna. 2015; 2015:563236.

10 . Pan H, Jin R, Li M, Liu Z, Xie Q, Wang P. Skuteczność akupunktury w osteoporozie: przegląd systematyczny i metaanaliza. American Journal of Chinese Medicine. 2018; 46(3): s. 489-513.

11 . Xu G, Xiao Q, Zhou J, et al. Akupunktura i moxibustion w pierwotnej osteoporozie: przegląd systematycznego przeglądu. Medycyna (Baltimore). 2020; 99(9): e19334.

12 . Huang, Q., Luo, D., Chen, L. i in. Skuteczność akupunktury w chorobie Alzheimera: zaktualizowany przegląd systematyczny i metaanaliza. Aktualna nauka medyczna. 2019; 39: s.500–511.

13 . Burnstock G. Sygnalizacja purynergiczna: rozwój terapeutyczny. Granice w farmakologii. 2017;8:661. Opublikowano 2017 25 września. doi:10.3389/fphar.2017.00661

14 . Wang LH, Huang W, Wei D, et al. Mechanizmy terapii akupunkturą w przypadku prostej otyłości: oparty na dowodach przegląd badań klinicznych i badań na zwierzętach dotyczących prostej otyłości. Oparta na dowodach medycyna komplementarna i alternatywna. 2019; 2019:5796381.

15 . Huang F, Zhao S, Qiu M, et al. Akupunktura dla pierwotnej osteoporozy: metaanaliza sieciowa protokołu randomizowanych badań kontrolowanych. [opublikowana korekta pojawia się w Medycynie (Baltimore). 2019 maj;98(21): e15898]. Medycyna (Baltimore). 2019;98(15):e15108.

16 . Shan Y, Wang JJ, Wang ZQ i in. Neuronowa swoistość akupunktury u pacjentów z chorobą Alzheimera i łagodnymi zaburzeniami poznawczymi: badanie funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Oparta na dowodach medycyna komplementarna i alternatywna. 2018; 2018: 7619197

17 . Manson JE, Chlebowski RT, Stefanick ML i in. Hormonalna terapia menopauzalna i wyniki zdrowotne podczas interwencji i wydłużonych faz post-stopowych randomizowanych badań Women’s Health Initiative. JAMA. 2013; 310(13): s.1353-1368.

18 . Linde K., Streng A., Hoppe A., Jürgens S., Weidenhammer W. i Melchart D. (2006). Program oceny opieki nad pacjentem z akupunkturą (PEP-Ac) – projekt sponsorowany przez dziesięć niemieckich funduszy społecznego ubezpieczenia zdrowotnego. Akupunktura w medycynie, 24 (Suppl), 25-32. https://doi.org/10.113610.1136/aim.24.Suppl.25

Ebook: „Akupunktura i Życie”

Pani profesor przybliża tajniki akupunktury w swoich książkach, które możecie Państwo pobrać na tej stronie za darmo w postaci e-booków:

Książka jest próbą podjęcia polemiki z osobami co uważali metody medycyny tradycyjnej za mało naukowe i średniowieczne. Jak sie póżniej okazało Światowa Organizacja Zdrowia zatwierdziła osiągnięcia „Traditional Medicine” i uznało te metody za naukowe.

akupunktura na menopauzę,klimakterium,przekwitanie,starość,menopauza,objawy menopauzy
akupunktura na menopauzę,klimakterium,przekwitanie,starość,menopauza,objawy menopauzy

Ebook: „W Cztery Oczy z Medycyną Naturalną Dalekiego Wschodu”

Bogato ilustrowany, napisany na podstawie wielu lat doświadczeń przybliży Wam tajniki wiedzy znanej w Tybecie od wieków.

Pierwsza ksiązka profesor Enji, która w możliwe najławiejszy sposób miała tłumaczyć trudne pojęcia związane z Medycyną  Tradycyjną i stanowić pomost pomiędzy medycyną klasyczną, a wschodnią.

akupunktura na menopauzę,klimakterium,przekwitanie,starość,menopauza,objawy menopauzy
akupunktura na menopauzę,klimakterium,przekwitanie,starość,menopauza,objawy menopauzy

POWIĄZANE ARTYKUŁY OPARTE NA FAKTACH

akupunktura na menopauzę,klimakterium,przekwitanie,starość,menopauza,objawy menopauzy
B

Alergie

Artykuł naukowy o wpływie akupunktury na leczenie alergicznego nieżytu nosa i dolegliwości towarzyszących.

akupunktura na menopauzę,klimakterium,przekwitanie,starość,menopauza,objawy menopauzy
B

NA BÓL

Metody przeciwbólowe w leczeniu akupunkturą oraz wytłumaczenie schematu oddziaływań i bodźców na organizm człowieka.

faq pierwsza wizyta
B

PIERWSZA WIZYTA

Artykuł jak najlepiej przygotować się do wizyty u lekarza medycyny tradycyjnej, aby jak najwięcej skorzystać.

Autorem materiałów jest wysokiej klasy specjalistka profesor kliniczny lekarz medycyny – pani Enkhjargal Dovchin ( prof Enji). Redagowanie i poprawki stylistyczne: Zespół MT

Umów Wizytę

Klikając w baner poniżej mogą Państwo zarezerwować termin wizyty w Gabinecie Akpunktury i Medycyny Wschodniej prof.klin.lek.med. Enkhjargal Dovchin

Zarezerwuj termin!

Orientacyjny czas oczekiwania na przyjęcie wynosi obecnie: 130 dni

Godziny Pracy

Dzień
Godziny
Poniedziałek
9:00 - 19:00
Wtorek
9:00 - 19:00
Środa
9:00 - 19:00
Czwartek
9:00 - 19:00
Piątek
9:00 - 19:00
Sobota
tylko umówione
Niedziela
zamknięte

Pin It on Pinterest

Powieleń