Akupunktura w Leczeniu Bólów

akupunktura,akupunktura na ból,akupunktura przeciwbólowa,metody przeciwbólowe

Wnioski z badań klinicznych: opinie specjalistów i meta-analizy

akupunktura,akupunktura na ból,akupunktura przeciwbólowa,metody przeciwbólowe

Badania nad akupunkturą jako terapią medyczną rosły wykładniczo w ciągu ostatnich 20 lat, dwukrotnie szybciej niż badania nad konwencjonalną biomedycyną. W tym okresie przeprowadzono ponad 13 000 badań w 60 krajach, w tym setki metaanaliz podsumowujących wyniki tysięcy badań na ludziach i zwierzętach. Zbadano wiele różnych obszarów klinicznych, w tym ból, raka, ciążę, udar, zaburzenia nastroju, zaburzenia snu i stany zapalne, żeby wymienić tylko kilka.

akupunktura,akupunktura na ból,akupunktura przeciwbólowa,metody przeciwbólowe

Podsumowanie wniosków z analiz nad akupunkturą

Z prawie 1000 systematycznych przeglądów akupunktury, zrozumienie tego, co pokazują dowody, może być wyzwaniem. Na szczęście cała baza literaturowa została podsumowana w 2010 roku przez Australian Department of Veteran Affairs.   Niniejsza recenzja została zaktualizowana w 2014 r. przez Departament Spraw Weteranów Stanów Zjednoczonych, a następnie ponownie w 2017 r. przez Johna McDonalda i Stephena Janza, autorów projektu Acupuncture Evidence Project.

AKUPUNKTURA METODĄ NAUKOWĄ

„Nie można już powiedzieć, że skuteczność akupunktury można przypisać efektowi placebo lub że jest ona przydatna tylko w przypadku bólu mięśniowo-szkieletowego”.

STEFAN JANZ (2017)

W ramach projektu Acupuncture Evidence Project dokonano przeglądu skuteczności  akupunktury dla 122 zabiegów w 14 obszarach klinicznych. Znaleźli pewne dowody działania na 117 warunków. „Nasze badanie znalazło dowody na skuteczność akupunktury w 117 schorzeniach, z silniejszymi dowodami na skuteczność akupunktury w niektórych schorzeniach niż w innych. Akupunktura jest uważana za bezpieczną w rękach dobrze wyszkolonego lekarza i okazała się opłacalna w niektórych przypadkach. Wzrasta jakość i ilość badań nad skutecznością akupunktury.”

Ból to problem globalny

Ponad 1,5 miliarda ludzi na całym świecie cierpi z powodu przewlekłego bólu. Prawie jedna trzecia dorosłych Amerykanów doświadcza przewlekłego bólu, a prawie jeden na pięciu ankietowanych Europejczyków wskazał, że ma umiarkowany lub silny ból przewlekły. Trzy najczęstsze źródła przewlekłego bólu to ból krzyża (29%), ból szyi (16%) oraz silny ból głowy lub ból migrenowy (15%).

Ostry  ból ostrzega, że ​​zostałeś zraniony. Zaczyna się nagle, a gdy rana się zagoi, ból ustaje. W ostrym urazie ból jest spowodowany uciskiem spowodowanym stanem zapalnym w tkankach i nerwach w miejscu urazu. Ten stan zapalny prowadzi do widocznego obrzęku i jest częścią odpowiedzi organizmu na leczenie.

Przewlekły  ból utrzymuje się po zagojeniu się urazu, trwając tygodnie, miesiące, a nawet lata. W przypadku urazu przewlekłego sygnały nerwowe, które były aktywne podczas ostrego urazu, nadal wysyłają komunikaty, że organizm odczuwa ból. Chociaż ból przewlekły nie jest do końca poznany, potencjalnie jest spowodowany uszkodzeniem nerwów. Nowe badania sugerują również, że przewlekły ból może wynikać z nieprawidłowego sposobu, w jaki mózg „mapuje” informacje sensoryczne.

akupunktura,akupunktura na ból,akupunktura przeciwbólowa,metody przeciwbólowe

Ból, a jakość życia i funkcjonowania na codzień

Prawie dwie trzecie osób z przewlekłym bólem zgłasza problemy ze snem. Brak regenerującego snu często powoduje nasilenie bólu, co skutkuje frustrującym cyklem bólu i bezsenności. Niezłagodzony ból może skutkować dłuższymi pobytami w szpitalu, częstszymi ponownymi hospitalizacjami, częstszymi wizytami ambulatoryjnymi i zmniejszoną zdolnością do funkcjonowania, co prowadzi do utraty dochodów i ochrony ubezpieczeniowej. Oprócz obciążeń finansowych związanych z przewlekłym bólem, wysokie mogą być również koszty emocjonalne ponoszone przez pacjentów i ich rodzinę.

Przewlekły ból stanowi dla pracodawców ogromny wydatek na koszty opieki zdrowotnej i rehabilitacji oraz utratę produktywności pracowników. Migrena jest 3-cią chorobą  najbardziej rozpowszechnioną na planecie i w 2015 roku badania wykazały, że ból głowy był najczęściej przypisywane przyczyną spadku produktywnej pracy w USA.

Leki nie są odpowiedzią na problemy

Leki są często przepisywane w celu radzenia sobie z bólem pacjenta jako leczenie pierwszego rzutu. Jednak tylko 23% pacjentów z przewlekłym bólem stwierdziło, że opiaty są skuteczne, zgodnie z badaniem przeprowadzonym w 2006 roku przez American Pain Foundation i niedawnym przeglądem, który wykazał, że opioidy w zalecanych dawkach nie były skuteczne w przypadku bólu krzyża.

Pierwsze randomizowane badanie, w którym kiedykolwiek oceniano długoterminową skuteczność opioidów w łagodzeniu bólu, wykazało, że osoby przyjmujące opioidy odczuwały większy ból po miesiącach niż osoby , które przyjmowały nieopioidowe środki przeciwbólowe.  Nadużywanie opiatów i depresja stały się powszechne w równaniu bólu i w Stanach Zjednoczonych, a opiaty na receptę powodują więcej zgonów z powodu przedawkowania niż heroiny.

Szacuje się, że dwa miliony osób w Stanach Zjednoczonych jest uzależnionych od opioidów na receptę, co skutkuje kosztami ekonomicznymi w wysokości 78,5 miliarda dolarów rocznie.

centralny układ nerwowy akupunktura alergia nosa

Podczas gdy niebezpieczeństwu i negatywnym skutkom opioidów na receptę poświęcono najwięcej uwagi w Stanach Zjednoczonych, nowe dane wskazują, że jest to narastający problem na całym świecie, ze znaczną konsumpcją w wielu krajach europejskich, a także w Australii i Nowej Zelandii.

akupunktura,akupunktura na ból,akupunktura przeciwbólowa,metody przeciwbólowe

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), najbardziej powszechnie stosowane leki na świecie, są inną, często stosowane w terapii pierwszego rzutu w przypadku bólu. Jednak niedawne badanie obejmujące ponad 440 000 pacjentów wykazało, że stosowanie dowolnego NLPZ, w tym leków dostępnych bez recepty, takich jak Ibuprofen, nawet przez krótki czas, wiązało się ze zwiększonym ryzykiem ostrego zawału serca, nawet u zdrowych osób.  W Wielkiej Brytanii roczny koszt leczenia uszkodzeń żołądkowo-jelitowych spowodowanych przez NLPZ wynosił 166-367 milionów funtów rocznie w 1999 r., a liczba pacjentów na nie pozostała na tym samym poziomie i wynosi około 7,5% całej populacji.

akupunktura,akupunktura na ból,akupunktura przeciwbólowa,metody przeciwbólowe

WNIOSKI Z BADANIA

„Pozyskano grupę 446 763 osób, w tym 61 460 z ostrym zawałem mięśnia sercowego. Przyjmowanie dowolnej dawki NLPZ przez tydzień, miesiąc lub dłużej niż miesiąc wiązało się ze zwiększonym ryzykiem zawału mięśnia sercowego . . . Stwierdzono, że wszystkie NLPZ, w tym naproksen, są związane ze zwiększonym ryzykiem ostrego zawału mięśnia sercowego. . . Ryzyko było największe w pierwszym miesiącu stosowania NLPZ i przy wyższych dawkach”.

Bally i wsp. 2017

Akupunktura doskonałą alternatywą w leczeniu bólu

Akupunktura jest powszechnie znana ze swojej skuteczności w leczeniu bólu. Jej unikalna rola w zmniejszaniu cierpienia pacjentów doświadczających bólu jest jednym z głównych powodów, dla którego stała się tak popularna na całym świecie. Badania są obfite na temat wpływu akupunktury na określone bolesne stany, co można zobaczyć na tej stronie. W przypadku ostrego bólu systematyczny przegląd 13 badań wykazał, że akupunktura była bardziej skuteczna niż zarówno pozorowane nakłuwanie, jak i wstrzykiwanie środków przeciwbólowych.

%

89 000 pacjentów zgłosiło skuteczne leczenie bólu mięśniowo-szkieletowego za pomocą akupunktury (American Specialty Health 2016)

W przypadku bólu przewlekłego, w największym do tej pory badaniu tego rodzaju, 454.920 pacjentów było leczonych akupunkturą z powodu bólu głowy, bólu krzyża i/lub choroby zwyrodnieniowej stawów w otwartym pragmatycznym badaniu. Skuteczność została oceniona jako wyraźna lub umiarkowana w 76% przypadków przez 8727 lekarzy prowadzących. W dwuletnim badaniu retroaktywnym obejmującym ponad 89 000 pacjentów opublikowanym w 2016 r. 93% pacjentów stwierdziło, że ich akupunkturzysta skutecznie leczył ból mięśniowo-szkieletowy.

Metaanaliza 17 922 pacjentów z randomizowanych badań wykazała, że ​​„Akupunktura jest skuteczna w leczeniu przewlekłego bólu i dlatego jest rozsądną opcją skierowania. Znaczące różnice między akupunkturą prawdziwą i pozorowaną wskazują, że akupunktura to coś więcej niż placebo”. Badanie kontrolne z tymi danymi, dotyczące długoterminowego łagodzenia bólu, wykazało, że korzyści z akupunktury utrzymywały się 12 miesięcy po zakończeniu leczenia.

Inne badanie w czasopiśmie, Current Opinion in Anesthesiology , w artykule zatytułowanym „Akupunktura w bólu przewlekłym: aktualizacja i przegląd krytyczny” wykazało, że „gromadzenie dowodów potwierdza skuteczność akupunktury w leczeniu przewlekłego bólu krzyża, szyi, ramion i kolan , a także bóle głowy. Pojawiają się dodatkowe dane, które wspierają stosowanie akupunktury jako środka pomocniczego lub alternatywy dla opioidów oraz w warunkach okołooperacyjnych”.

Schemat oddziaływania akupunktury na organizm człowieka

centralny układ nerwowy akupunktura alergia nosa

akupunktura,akupunktura na ból,akupunktura przeciwbólowa,metody przeciwbóloweZhang, Z.-J., Wang, X.-M. i McAlonan, GM (2012). Neuronowa jednostka akupunktury: nowa koncepcja interpretacji efektów i mechanizmów akupunktury. Medycyna komplementarna i alternatywna oparta na dowodach, 2012(3), 1-23. https://doi.org/10.1016/j.brainresbull.2007.08.003

akupunktura,akupunktura na ból,akupunktura przeciwbólowa,metody przeciwbólowe

WNIOSKI

Nasz Zespół bierze aktywny udział i wspiera wszystkie inicjatywy, które mają w zamiarze rozpowszechnianie wiedzy z zakresu naturalnego zdrowia. Zebrane w badaniach informacje dają bezsprzeczne wnioski, że akupunktura jest skuteczną i tanią metodą walki z bólem.

Bibliografia:

1 . National Center for Health Statistics (2006) Zdrowie, Stany Zjednoczone, 2006 Dostępne pod adresem: https://www.cdc.gov/nchs/data/hus/hus06.pdf

2 . Johannes CB, Le, TK, Zhou, X., Johnston, JA i Dworkin, RH (2010). Częstość występowania przewlekłego bólu u dorosłych w Stanach Zjednoczonych: wyniki ankiety internetowej. The Journal of Pain: Dziennik Urzędowy Amerykańskiego Towarzystwa Bólu, 11(11), 1230-1239. https://doi.org/10.1016/j.jpain.2010.07.002

3 . Breivik H, Collett B, Ventafridda V, Cohen R, Gallacher D. Badanie przewlekłego bólu w Europie: występowanie, wpływ na codzienne życie i leczenie. Eur J Ból. 2006;13:287–333. doi: 10.1016/j.ejpain.2005.06.09.

4 . National Center for Health Statistics (USA „Zdrowie, Stany Zjednoczone, 2016: z wykresem długoterminowych trendów w zdrowiu. Hyattsville, MD. 2017.”

5 . Moseley, GL i Flor, H. (2012). Celowanie w reprezentacje korowe w leczeniu bólu przewlekłego: przegląd. Neurorehabilitacja i naprawa neuronów , 26 (6), 646-652. DOI: 10.1177/1545968311433209

6 . Fried, NT, Elliott, MB i Oshinsky, ML (2017). Rola sygnalizacji adenozyny w bólu głowy: przegląd. Nauki o mózgu, 7(3). https://doi.org/10.3390/brainsci7030030

7 . National Center for Complementary and Integrative Health (2015) Analiza NIH pokazuje, że Amerykanie odczuwają ból . Dostępne na: https://nccih.nih.gov/news/press/08112015

8 . Grupa CHP (2014) Koszt przewlekłego bólu: jak medycyna komplementarna i alternatywna może przynieść ulgę . Dostępne pod adresem: https://www.chpgroup.com/wp-content/uploads/2014/12/CHP-WP_CAM-Chronic-Pain_Sls_12.12.2014.pdf

9 . Abdel Shaheed, C., Maher, CG, Williams, KA, Day, R. i McLachlan, AJ (2016). Skuteczność, tolerancja i zależne od dawki efekty opioidowych leków przeciwbólowych w bólu krzyża: przegląd systematyczny i metaanaliza. JAMA Interna, 176(7), 958-968. https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2016.1251

10 . Krebs EE. Skuteczność terapii opioidowej w porównaniu z terapią lekami nieopioidowymi w przypadku przewlekłego bólu pleców i choroby zwyrodnieniowej stawów w okresie 12 miesięcy. Coroczne spotkanie Society for General Internal Medicine, Washington DC 2017.

11 . Rudd RA, Seth P, David F, Scholl L. Wzrost liczby zgonów związanych z przedawkowaniem narkotyków i opioidów — Stany Zjednoczone, 2010-2015. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2016;65:1445–1452. DOI: https://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm655051e1

12 . Schuchat, A., Houry, D. i Guy, GP (2017). Nowe dane dotyczące używania i przepisywania opioidów w Stanach Zjednoczonych. Jama, 318(5), 425–426. https://doi.org/10.1001/jama.2017.8913

13 . Deyo, RA, Korff, Von, M. i Duhrkoop, D. (2015). Opioidy na ból krzyża. BMJ (wyd. badań klinicznych), 350, g6380. https://doi.org/10.1136/bmj.g6380

14 . Motgahre, VM, Bajait, CS i Turankar, A. (2016). Schemat wypisywania recept i profil działań niepożądanych leków przepisywanych z uwzględnieniem NLPZ ze wskazań ortopedycznych w szpitalu III stopnia. Skóra. https://doi.org/10.18231/2393-9087.2016.0007

15 . Bally, M., Dendukuri, N., Rich, B., Nadeau, L., Helin-Salmivaara, A., Garbe, E. i Brophy, JM (2017). Ryzyko ostrego zawału mięśnia sercowego po zastosowaniu NLPZ w rzeczywistych zastosowaniach: metaanaliza bayesowska danych indywidualnych pacjentów. BMJ (wyd. badań klinicznych), 357, j1909-13. https://doi.org/10.1136/bmj.j1909

16 . Cai, S., Garcia Rodriguez, LA, Masso-Gonzalez, EL i Hernandez-Diaz, S. (2009). Nieskomplikowana choroba wrzodowa w Wielkiej Brytanii: trendy od 1997 do 2005. Alimentary Pharmacology & Therapeutics, 30(10), 1039-1048. https://doi.org/10.1111/j.1365-2036.2009.04131.x

17 . Bally, M., Dendukuri, N., Rich, B., Nadeau, L., Helin-Salmivaara, A., Garbe, E. i Brophy, JM (2017). Ryzyko ostrego zawału mięśnia sercowego po zastosowaniu NLPZ w rzeczywistych zastosowaniach: metaanaliza bayesowska danych indywidualnych pacjentów. BMJ (wyd. badań klinicznych), 357, j1909-13. https://doi.org/10.1136/bmj.j1909

18 . Xiang A., Cheng K., Xu P. i Liu S. (nd). Natychmiastowy efekt przeciwbólowy akupunktury na ból: przegląd systematyczny i metaanaliza.

19 . Weidenhammer W, Streng A, Linde K, Hoppe A, Melchart D. Akupunktura w bólu przewlekłym w ramach programu badawczego 10 niemieckich kas chorych – podstawowe wyniki badania obserwacyjnego. Terapie uzupełniające w medycynie. 2007;15(4):238-46.

20 . Departament Opieki Zdrowotnej American Speciality Health Incorporated. (2016). Akupunktura: Czy akupunktura zapewniana w ramach zarządzanej opieki spełnia oczekiwania pacjentów i wyniki jakościowe?, 1-12.

21 . AJ Vickers, AM Cronin, AC Maschino, G. Lewith, H. MacPherson, NE Foster i in. (2012). Akupunktura na przewlekły ból. Archiwum Chorób Wewnętrznych, 172(19), 1444. https://doi.org/10.1001/archinternmed.2012.3654

22 . H. MacPherson, EA Vertosick, NE Foster, G. Lewith, K. Linde, KJ Sherman i in. (2016). Utrzymywanie się efektów akupunktury po przebiegu leczenia. Ból, 1-22. https://doi.org/10.1097/j.pain.00000000000000747

23 . Yin, C., Buchheit, TE i Park, JJ (2017). Akupunktura na przewlekły ból: aktualizacja i krytyczny przegląd. Aktualna opinia w anestezjologii, 1. https://doi.org/10.1097/ACO.00000000000000501

24 . Longhurst, J., Chee-Yee, S. i Li, P. (2017). Określenie miejsca akupunktury w medycynie zachodniej. Scientia, 1-5.

25 . Zhang, Z.-J., Wang, X.-M. i McAlonan, GM (2012). Neuronowa jednostka akupunktury: nowa koncepcja interpretacji efektów i mechanizmów akupunktury. Medycyna komplementarna i alternatywna oparta na dowodach, 2012(3), 1-23. https://doi.org/10.1016/j.brainresbull.2007.08.003

26 . Harris, RE, Zubieta, JK, Scott, DJ, Napadow, V., Gracely, RH, & Clauw, DJ (2009). Tradycyjna chińska akupunktura i akupunktura placebo (pozorowana) różnią się od siebie wpływem na receptory μ-opioidowe (MOR). NeuroImage, 47(3), 1077-1085. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2009.05.083

27 . Zhao, Z.-Q. (2008). Mechanizm nerwowy leżący u podstaw analgezji akupunkturowej. Postęp w Neurobiologii, 85(4), 355-375. https://doi.org/10.1016/j.pneurobio.2008.05.004

Bibliografia:

1 . National Center for Health Statistics (2006) Zdrowie, Stany Zjednoczone, 2006 Dostępne pod adresem: https://www.cdc.gov/nchs/data/hus/hus06.pdf

2 . Johannes CB, Le, TK, Zhou, X., Johnston, JA i Dworkin, RH (2010). Częstość występowania przewlekłego bólu u dorosłych w Stanach Zjednoczonych: wyniki ankiety internetowej. The Journal of Pain: Dziennik Urzędowy Amerykańskiego Towarzystwa Bólu, 11(11), 1230-1239. https://doi.org/10.1016/j.jpain.2010.07.002

3 . Breivik H, Collett B, Ventafridda V, Cohen R, Gallacher D. Badanie przewlekłego bólu w Europie: występowanie, wpływ na codzienne życie i leczenie. Eur J Ból. 2006;13:287–333. doi: 10.1016/j.ejpain.2005.06.09.

4 . National Center for Health Statistics (USA „Zdrowie, Stany Zjednoczone, 2016: z wykresem długoterminowych trendów w zdrowiu. Hyattsville, MD. 2017.”

5 . Moseley, GL i Flor, H. (2012). Celowanie w reprezentacje korowe w leczeniu bólu przewlekłego: przegląd. Neurorehabilitacja i naprawa neuronów , 26 (6), 646-652. DOI: 10.1177/1545968311433209

6 . Fried, NT, Elliott, MB i Oshinsky, ML (2017). Rola sygnalizacji adenozyny w bólu głowy: przegląd. Nauki o mózgu, 7(3). https://doi.org/10.3390/brainsci7030030

7 . National Center for Complementary and Integrative Health (2015) Analiza NIH pokazuje, że Amerykanie odczuwają ból . Dostępne na: https://nccih.nih.gov/news/press/08112015

8 . Grupa CHP (2014) Koszt przewlekłego bólu: jak medycyna komplementarna i alternatywna może przynieść ulgę . Dostępne pod adresem: https://www.chpgroup.com/wp-content/uploads/2014/12/CHP-WP_CAM-Chronic-Pain_Sls_12.12.2014.pdf

9 . Abdel Shaheed, C., Maher, CG, Williams, KA, Day, R. i McLachlan, AJ (2016). Skuteczność, tolerancja i zależne od dawki efekty opioidowych leków przeciwbólowych w bólu krzyża: przegląd systematyczny i metaanaliza. JAMA Interna, 176(7), 958-968. https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2016.1251

10 . Krebs EE. Skuteczność terapii opioidowej w porównaniu z terapią lekami nieopioidowymi w przypadku przewlekłego bólu pleców i choroby zwyrodnieniowej stawów w okresie 12 miesięcy. Coroczne spotkanie Society for General Internal Medicine, Washington DC 2017.

11 . Rudd RA, Seth P, David F, Scholl L. Wzrost liczby zgonów związanych z przedawkowaniem narkotyków i opioidów — Stany Zjednoczone, 2010-2015. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2016;65:1445–1452. DOI: https://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm655051e1

12 . Schuchat, A., Houry, D. i Guy, GP (2017). Nowe dane dotyczące używania i przepisywania opioidów w Stanach Zjednoczonych. Jama, 318(5), 425–426. https://doi.org/10.1001/jama.2017.8913

13 . Deyo, RA, Korff, Von, M. i Duhrkoop, D. (2015). Opioidy na ból krzyża. BMJ (wyd. badań klinicznych), 350, g6380. https://doi.org/10.1136/bmj.g6380

14 . Motgahre, VM, Bajait, CS i Turankar, A. (2016). Schemat wypisywania recept i profil działań niepożądanych leków przepisywanych z uwzględnieniem NLPZ ze wskazań ortopedycznych w szpitalu III stopnia. Skóra. https://doi.org/10.18231/2393-9087.2016.0007

15 . Bally, M., Dendukuri, N., Rich, B., Nadeau, L., Helin-Salmivaara, A., Garbe, E. i Brophy, JM (2017). Ryzyko ostrego zawału mięśnia sercowego po zastosowaniu NLPZ w rzeczywistych zastosowaniach: metaanaliza bayesowska danych indywidualnych pacjentów. BMJ (wyd. badań klinicznych), 357, j1909-13. https://doi.org/10.1136/bmj.j1909

16 . Cai, S., Garcia Rodriguez, LA, Masso-Gonzalez, EL i Hernandez-Diaz, S. (2009). Nieskomplikowana choroba wrzodowa w Wielkiej Brytanii: trendy od 1997 do 2005. Alimentary Pharmacology & Therapeutics, 30(10), 1039-1048. https://doi.org/10.1111/j.1365-2036.2009.04131.x

17 . Bally, M., Dendukuri, N., Rich, B., Nadeau, L., Helin-Salmivaara, A., Garbe, E. i Brophy, JM (2017). Ryzyko ostrego zawału mięśnia sercowego po zastosowaniu NLPZ w rzeczywistych zastosowaniach: metaanaliza bayesowska danych indywidualnych pacjentów. BMJ (wyd. badań klinicznych), 357, j1909-13. https://doi.org/10.1136/bmj.j1909

18 . Xiang A., Cheng K., Xu P. i Liu S. (nd). Natychmiastowy efekt przeciwbólowy akupunktury na ból: przegląd systematyczny i metaanaliza.

19 . Weidenhammer W, Streng A, Linde K, Hoppe A, Melchart D. Akupunktura w bólu przewlekłym w ramach programu badawczego 10 niemieckich kas chorych – podstawowe wyniki badania obserwacyjnego. Terapie uzupełniające w medycynie. 2007;15(4):238-46.

20 . Departament Opieki Zdrowotnej American Speciality Health Incorporated. (2016). Akupunktura: Czy akupunktura zapewniana w ramach zarządzanej opieki spełnia oczekiwania pacjentów i wyniki jakościowe?, 1-12.

21 . AJ Vickers, AM Cronin, AC Maschino, G. Lewith, H. MacPherson, NE Foster i in. (2012). Akupunktura na przewlekły ból. Archiwum Chorób Wewnętrznych, 172(19), 1444. https://doi.org/10.1001/archinternmed.2012.3654

22 . H. MacPherson, EA Vertosick, NE Foster, G. Lewith, K. Linde, KJ Sherman i in. (2016). Utrzymywanie się efektów akupunktury po przebiegu leczenia. Ból, 1-22. https://doi.org/10.1097/j.pain.00000000000000747

23 . Yin, C., Buchheit, TE i Park, JJ (2017). Akupunktura na przewlekły ból: aktualizacja i krytyczny przegląd. Aktualna opinia w anestezjologii, 1. https://doi.org/10.1097/ACO.00000000000000501

24 . Longhurst, J., Chee-Yee, S. i Li, P. (2017). Określenie miejsca akupunktury w medycynie zachodniej. Scientia, 1-5.

25 . Zhang, Z.-J., Wang, X.-M. i McAlonan, GM (2012). Neuronowa jednostka akupunktury: nowa koncepcja interpretacji efektów i mechanizmów akupunktury. Medycyna komplementarna i alternatywna oparta na dowodach, 2012(3), 1-23. https://doi.org/10.1016/j.brainresbull.2007.08.003

26 . Harris, RE, Zubieta, JK, Scott, DJ, Napadow, V., Gracely, RH, & Clauw, DJ (2009). Tradycyjna chińska akupunktura i akupunktura placebo (pozorowana) różnią się od siebie wpływem na receptory μ-opioidowe (MOR). NeuroImage, 47(3), 1077-1085. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2009.05.083

27 . Zhao, Z.-Q. (2008). Mechanizm nerwowy leżący u podstaw analgezji akupunkturowej. Postęp w Neurobiologii, 85(4), 355-375. https://doi.org/10.1016/j.pneurobio.2008.05.004

Artykuły powiązane:

Ebook: „Akupunktura i Życie”

Pani profesor przybliża tajniki akupunktury w swoich książkach, które możecie Państwo pobrać na tej stronie za darmo w postaci e-booków:

Książka jest próbą podjęcia polemiki z osobami co uważali metody medycyny tradycyjnej za mało naukowe i średniowieczne. Jak sie póżniej okazało Światowa Organizacja Zdrowia zatwierdziła osiągnięcia „Traditional Medicine” i uznało te metody za naukowe.

akupunktura,akupunktura na ból,akupunktura przeciwbólowa,metody przeciwbólowe
akupunktura,akupunktura na ból,akupunktura przeciwbólowa,metody przeciwbólowe

Ebook: „W Cztery Oczy z Medycyną Naturalną Dalekiego Wschodu”

Bogato ilustrowany, napisany na podstawie wielu lat doświadczeń przybliży Wam tajniki wiedzy znanej w Tybecie od wieków.

Pierwsza ksiązka profesor Enji, która w możliwe najławiejszy sposób miała tłumaczyć trudne pojęcia związane z Medycyną  Tradycyjną i stanowić pomost pomiędzy medycyną klasyczną, a wschodnią.

akupunktura,akupunktura na ból,akupunktura przeciwbólowa,metody przeciwbólowe
akupunktura,akupunktura na ból,akupunktura przeciwbólowa,metody przeciwbólowe

Zarezerwuj termin!

Orientacyjny czas oczekiwania na przyjęcie wynosi obecnie: 130 dni

Gdzie możemy pomóc?

Co leczymy?

Dodatkowe usługi

Specjalistyczne

Godziny Pracy

Dzień
Godziny
Poniedziałek
9:00 - 19:00
Wtorek
9:00 - 19:00
Środa
9:00 - 19:00
Czwartek
9:00 - 19:00
Piątek
9:00 - 19:00
Sobota
tylko umówione
Niedziela
zamknięte

Polecane serwisy

akupunktura,akupunktura na ból,akupunktura przeciwbólowa,metody przeciwbólowe
akupunktura,akupunktura na ból,akupunktura przeciwbólowa,metody przeciwbólowe
Książki prof Enji
Panel Pacjenta
akupunktura,akupunktura na ból,akupunktura przeciwbólowa,metody przeciwbólowe

BEZPIECZNA STRONA

Nasza strona www zabezpiecznona jest najwyższymi możliwymi do użycia certyfikatami bezpieczeństwa SSL.

akupunktura,akupunktura na ból,akupunktura przeciwbólowa,metody przeciwbólowe

PANEL PACJENTA

Szybkie, bezpieczne i wygodne umawianie wizyt, przekładanie wizyt oraz ich odmawianie dzięki specjalnej aplikacji mobilnej

akupunktura,akupunktura na ból,akupunktura przeciwbólowa,metody przeciwbólowe

POŁĄCZENIE SZYFROWANE

Wszelka komunikacja z nami jest zaszyfrowana i bezpieczna. Państwa dane nie są nikomu udostępniane.

Artykuły blogowe:

Terapia Bańkami Ogniowymi w Tradycyjnej Medycynie jako wspomaganie konwencjonalnych i tradycyjnych metod leczniczych uwzględniając zasady TCM, TMM i Diagnostyki Akupunkturowej na konkretnych przykładach klinicznych

Terapia Bańkami Ogniowymi w Tradycyjnej Medycynie jako wspomaganie konwencjonalnych i tradycyjnych metod leczniczych uwzględniając zasady TCM, TMM i Diagnostyki Akupunkturowej na konkretnych przykładach klinicznych

Artykuł „Terapia Bańkami Ogniowymi w Tradycyjnej Medycynie” zaprasza Cię do poznania fascynującej techniki leczniczej, która ma swoje korzenie w starożytnych czasach. Odkryj, jak terapia bańkami ogniowymi jest stosowana w tradycyjnej medycynie do leczenia różnych dolegliwości. Poznaj jej działanie, korzyści i potencjalne zastosowania terapeutyczne. Przeanalizuj także proces przeprowadzania tej terapii oraz świadectwa osób, które doświadczyły jej efektów. Przygotuj się na podróż do tajemniczej i skutecznej metody terapeutycznej, która wciąż cieszy się popularnością w dzisiejszych czasach.

Tao

Tao

Artykuł „Tao” zaprasza Cię do eksploracji starożytnej chińskiej filozofii Tao. Dowiedz się, jak to dążenie do harmonii i równowagi może przekształcić Twoje życie. Odkryj główne zasady Tao, takie jak wu wei i yin yang, i naucz się ich praktycznego zastosowania w codziennym życiu. Znajdź spokój umysłu i buduj zdrowe relacje z innymi ludźmi. Wejdź na ścieżkę Tao i otwórz się na nowe perspektywy życiowe.

Terapia: Akupunktura sportowa w medycynie sportowej jako forma rehabilitacji

Terapia: Akupunktura sportowa w medycynie sportowej jako forma rehabilitacji

Artykuł „Terapia: Akupunktura sportowa w medycynie sportowej jako forma rehabilitacji” przedstawia innowacyjne podejście do leczenia i rehabilitacji urazów sportowych. Poznaj zalety akupunktury sportowej jako skutecznego narzędzia w procesie powrotu do zdrowia i formy po kontuzjach. Odkryj, jak delikatne igły akupunkturowe mogą stymulować naturalne zdolności organizmu do samoregeneracji, zmniejszać ból i poprawiać funkcję mięśni i stawów. Przeanalizuj wyniki badań i przykłady sukcesów terapii akupunkturą sportową, aby zrozumieć, jak może ona wspomóc profesjonalnych sportowców i entuzjastów fitnessu w powrocie do pełnej sprawności fizycznej. Przygotuj się na fascynującą podróż do rewolucyjnego podejścia w dziedzinie medycyny sportowej.

Medycyna Tradycyjna kontra Medycyna Akademicka

Medycyna Tradycyjna kontra Medycyna Akademicka

Artykuł „Medycyna Tradycyjna kontra Medycyna Akademicka” zaprasza Cię do spojrzenia na dwa różne podejścia do zdrowia i leczenia. Odkryj różnice między Medycyną Tradycyjną, opartą na długowiecznej mądrości i naturalnych metodach, a Medycyną Akademicką, opartą na naukowych badaniach i nowoczesnych technologiach. Przeanalizuj wady i zalety obu podejść oraz zastanów się, jak możemy korzystać z synergii między nimi, aby zapewnić kompleksową opiekę zdrowotną. Przygotuj się na fascynującą podróż przez świat medycyny, w której starożytna mądrość spotyka się z nowoczesnym postępem.

Czy akupunktura naprawdę działa?

Czy akupunktura naprawdę działa?

Artykuł „Czy akupunktura naprawdę działa?” zaprasza Cię do zgłębienia tajemnic tej starożytnej chińskiej terapii leczniczej. Czy to tylko placebo czy istnieje naukowe potwierdzenie skuteczności akupunktury? Odkryj wyniki badań naukowych, świadectwa pacjentów oraz doświadczenia specjalistów, aby lepiej zrozumieć potencjał tej holistycznej metody. Dowiedz się, jak akupunktura może pomóc w łagodzeniu bólu, redukcji stresu, poprawie samopoczucia i leczeniu różnych dolegliwości. Przygotuj się na odkrycie prawdy o akupunkturze i jej roli w dziedzinie medycyny i zdrowia.

Medycyna zintegrowana – czym jest i jakie posiada zastosowania?

Medycyna zintegrowana – czym jest i jakie posiada zastosowania?

Artykuł „Medycyna zintegrowana – czym jest i jakie posiada zastosowania?” przedstawia innowacyjne podejście do opieki zdrowotnej, które łączy najlepsze elementy medycyny konwencjonalnej i komplementarnej. Dowiedz się, czym jest medycyna zintegrowana i jakie korzyści może przynieść pacjentom. Odkryj różnorodne metody i terapie, takie jak akupunktura, medytacja, terapia żywieniowa i inne, które są wykorzystywane w ramach tego holistycznego podejścia. Przeanalizuj zastosowania medycyny zintegrowanej w leczeniu chorób przewlekłych, redukcji stresu, poprawie jakości życia i innych obszarach zdrowotnych. Przygotuj się na podróż do nowoczesnego świata kompleksowej opieki zdrowotnej.

Jesienna Depresja – Jak Sobie z nią Radzić?

Jesienna Depresja – Jak Sobie z nią Radzić?

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem, który oferuje skuteczne strategie radzenia sobie z jesienną depresją. Dowiedz się, jak terapia światłem, aktywność fizyczna, dieta i wsparcie społeczne mogą pomóc poprawić twoje samopoczucie w okresie jesienno-zimowym.

Pin It on Pinterest

Powieleń