Akupunktura w leczeniu leków

akupunktura w leczeniu leków

Badania sugerują, że od 1 do 30% światowej populacji cierpi na jakąś formę lęku. W najnowszym Podręczniku diagnostyczno-statystycznym (używanym przez lekarzy do diagnozowania i leczenia stanów psychicznych) wymieniono 13 różnych podklasyfikacji zaburzeń lękowych, z objawami i manifestacjami fizycznymi znacznie różniącymi się. Od duszności i wahań częstości akcji serca, po pełne i wyniszczające ataki paniki, bóle głowy, bóle i bezsenność. Lęk jest złożonym, wszechobecnym stanem, który zazwyczaj leczy się za pomocą leków.

Według najbardziej aktualnych dowodów akupunktura jest skutecznym sposobem leczenia lęku. W 2017 roku opublikowano projekt The Acupuncture Evidence Project, którego współautorami są dr John McDonald i dr Stephen Janz, dostarczając aktualny przegląd porównawczy dowodów klinicznych i naukowych dotyczących akupunktury. Ten obszerny dokument, aktualizujący dwa poprzednie przeglądy, ustalił, że akupunktura jest umiarkowanie skuteczna w leczeniu lęku zgodnie z dowodami na wysokim poziomie. Ich dowody obejmowały przegląd systematyczny z 2016 r. obejmujący ponad 400 randomizowanych pacjentów, który stwierdził, że „efekty akupunktury w leczeniu lęku okazały się znaczące w porównaniu z konwencjonalnymi metodami leczenia”. Największe z tych badań, które objęły 120 randomizowanych pacjentów, wykazały, że akupunktura miała duży wpływ na zmniejszenie lęku i depresji w porównaniu z konwencjonalnym leczeniem obejmującym podejścia farmakologiczne i psychoterapię, przy ponad dwukrotnym zmniejszeniu objawów.

Nowszy przegląd systematyczny opublikowany w 2018 r. wykazał, że wszystkie 13 włączonych badań „zgłosiło spadek lęku w grupie leczonej w porównaniu z grupami kontrolnymi”. W trzech z tych badań wykorzystano farmaceutyki jako kontrole.

badania nad bezpieczeństwem akupunktury

Biochemiczne mechanizmy akupunktury w leczeniu lęków

Autonomiczny układ nerwowy (ANS), na który składają się współczulny układ nerwowy (SNS) i przywspółczulny układ nerwowy (PNS), reguluje wewnętrzne warunki niezbędne do istnienia (homeostaza). Informacje są odbierane z ciała i środowiska zewnętrznego, a odpowiedź jest dostarczana albo przez SNS, który uwalnia sygnały pobudzające, albo PNS, który wysyła sygnały relaksacyjne. Sygnały te kierują organizm, aby reagował na bardzo różne sposoby, takie jak zwiększenie częstości akcji serca i siły skurczu lub obniżenie ciśnienia krwi i spowolnienie akcji serca. To ekscytujące wiedzieć, że badania pokazują, że akupunktura ma wpływ zarówno na SNS, jak i na PNS, jak pokazują niektóre inne przykłady przedstawione poniżej.

Jedną z najbardziej czułych miar zdolności organizmu do radzenia sobie ze stresem jest tak zwana zmienność rytmu serca (HRV). Zamiast bić konsekwentnie w tym samym tempie, jak metronom, serce faktycznie zmienia tętno w oparciu o precyzyjnie dostrojoną reakcję na otoczenie. Wyższe HRV wiąże się z lepszym stanem zdrowia we wszystkich dziedzinach, w tym zdrowia psychicznego i niskiego poziomu lęku. Wykazano, że akupunktura poprawia zdolność organizmu do radzenia sobie ze stresem poprzez poprawę HRV.

Gdy organizm jest pod wpływem stresu, obszar mózgu zwany neurochemicznych uwalnia podwzgórzu i badania pokazują, że akupunktura może uspokoić tę odpowiedź.

Wykazano również, że akupunktura zwiększa uwalnianie endorfin, 11 substancji chemicznych „dobrego samopoczucia” organizmu, które odgrywają ważną rolę w regulacji fizycznych i emocjonalnych reakcji na stres, takich jak ból, tętno, ciśnienie krwi i funkcje trawienne.

Wszystkie te mechanizmy akupunktury mają bezpośredni wpływ na zmniejszenie lęku.

Konwencjonalne leczenie lęku obejmuje przede wszystkim kombinację interwencji farmakologicznych i psychologicznych.

akupunktura w leczeniu leków

Konwencjonalne metody leczenia leków

Konwencjonalne leczenie lęku obejmuje przede wszystkim kombinację interwencji farmakologicznych i psychologicznych.

Podejście farmakologiczne

Istnieje kilka leków przepisywanych na stany lękowe, w tym benzodiazepiny (alprazolam), selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), takie jak paroksetyna, oraz trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (imipramina), pojedynczo lub w połączeniu. Według ostatnich badań około 50% pacjentów leczonych farmakologicznie z powodu lęku ma „nieodpowiednią odpowiedź”, co oznacza, że ​​ich objawy nie są złagodzone do poziomu istotnego klinicznie lub że pacjent doświadcza niepożądanych skutków ubocznych. Niektórzy badacze posuwają się nawet do stwierdzenia, że ​​leczenie farmakologiczne „nie jest idealne” pod względem skuteczności, gdy jest stosowane zarówno w leczeniu krótko-, jak i długoterminowym.

Przeglądy systematyczne wykazują, że benzodiazepiny mogą powodować „sedację i senność, spowolnienie umysłowe i amnezję następczą” (trudności w tworzeniu nowych wspomnień).

badania nad bezpieczeństwem akupunktury

Podejście behawioralne

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) i CBT oparta na uważności to dwie inne popularne i skuteczne formy konwencjonalnego leczenia lęku i mogą być przepisywane jako samodzielne terapie lub w połączeniu z lekami. CBT jest „terapią mówienia”, która ma na celu przezwyciężenie niedokładnych lub negatywnych wzorców myślowych, i ma tę zaletę, że jest elastyczna, gdy terapia jest dostosowana do każdej osoby i jej odpowiedniego zaburzenia lękowego. Metaanaliza wykazała, że ​​w porównaniu z terapią placebo, CBT miała umiarkowany lub duży wpływ na zmniejszenie lęku z różnych przyczyn.

i

WNIOSKI

Chociaż istnieją etyczne i metodologiczne wyzwania związane z projektowaniem badań porównujących skuteczność akupunktury z konwencjonalnym leczeniem lęku, najlepsze dostępne dowody wskazują, że akupunktura przynosi umiarkowane korzyści w leczeniu lęku. Badania pokazują, że akupunktura jest skuteczniejsza niż farmakoterapia i porównywalna z terapią rozmową, co czyni ją pomocnym wyborem przy skierowaniu na te metody. Co więcej, badania ujawniły kilka znanych mechanizmów biochemicznych i biofizycznych, które mogą wyjaśnić, jak działa ta starożytna modalność.

akupunktura w leczeniu leku

Diagnostyka w leczeniu leków

ZIOŁOLECZNICTWO

Akupunktura w leczeniu leków

Bibliografia:

1 . Baxter AJ, Scott KM, Vos T, Whiteford HA. Globalne rozpowszechnienie zaburzeń lękowych: przegląd systematyczny i metaregresja. Medycyna psychologiczna. 2013; 43:897-910

2 . Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne. Podręcznik diagnostyczno-statystyczny zaburzeń psychicznych. wyd. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing. 2013

3 . Zdrowie Direct. Objawy lękowe; Dostępne na: https://www.healthdirect.gov.au/anxiety-symptomy

4 . McDonald J, Janz S. Projekt dowodów akupunktury: porównawczy przegląd literatury. Australijskie Stowarzyszenie Akupunktury i Medycyny Chińskiej Ltd. 2017.

5 . Bazzan AJ, Zabrecky G, Monti DA, Newberg AB. Aktualne dowody dotyczące zarządzania zaburzeniami nastroju i lęku za pomocą medycyny komplementarnej i alternatywnej. Ekspert Rev Neurother. 2014;14:411- 23

6 . Goyata SL, Avelino CC, Santos SV, Souza Junior DI, Gurgel MD, Terra FS. Efekty akupunktury w leczeniu lęku: przegląd integracyjny. Rev Biustonosze Enferm. 2016 cze;69(3):602-9

7 . Arvidsdotter T., Marklund B. i Taft C. (2013). Efekty leczenia integracyjnego, terapeutycznej akupunktury i konwencjonalnego leczenia w łagodzeniu stresu psychicznego u pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej – pragmatyczne randomizowane badanie kontrolowane. BMC Medycyna komplementarna i alternatywna, 13(1), 308. http://doi.org/10.1186/1472-6882-13-308

8 . Amorim, D., Amado, J., Brito, I., Fiuza, SM, Clinical, NATI, 2018. (nd). Akupunktura i elektroakupunktura w zaburzeniach lękowych: systematyczny przegląd badań klinicznych. Elsevier. http://doi.org/10.1016/j.ctcp.2018.01.008

9 . Abboud FM, Harwani SC, Chapleau MW. Autonomiczna regulacja neuronalna układu odpornościowego: implikacje dla nadciśnienia tętniczego i chorób układu krążenia. Nadciśnienie. 2012;59:755-62
10 . Guo ZL, Longhurst JC. Ekspresja c-Fos w jądrze łukowatym indukowana przez elektroakupunkturę: relacje z neuronami zawierającymi opioidy i glutaminian. Badania mózgu. 2007;1166:65–76

11 . Ribeiro SC, Kennedy SE, Smith YR, Stohler CS, Zubieta JK. Interfejs regulacji stresu fizycznego i emocjonalnego przez endogenny układ opioidowy i receptory opioidowe m. Postęp w Neuro-Psychofarmakologii i Psychiatrii Biologicznej. 2005;1264-1280.

12 . Harbach H, Moll B, Boedeker RH, et al. Minimalna immunoreaktywna b-endorfina w osoczu i spadek kortyzolu przy standardowej analgezji lub różnych technikach akupunktury. European Journal of Anestesiology. 2007; 24:370-6

13 . Li M, Tjen-A-Looi SC, Longhurst JC. Elektroakupunktura zwiększa ekspresję preproenkefaliny mRNA w brzuszno-bocznym rdzeniu dziobowym szczurów. Biol Psychiatria. 2010;477:61-5

14 . Yin J, Chen J, Chen JDZ. Działanie łagodzące i mechanizm elektroakupunktury na arytmię żołądka, opóźnione opróżnianie i zaburzenia akomodacji u szczurów z cukrzycą. American Journal of Physiology. 2010; 298:G563-G570

15 . Agelink MW, Sanner D, Eich H, Pach J, Bertling R, Lemmer W, Klieser E, Lehmann E. Czy akupunktura wpływa na autonomiczny układ nerwowy serca u pacjentów z lekką depresją lub zaburzeniami lękowymi? Postępy w psychiatrii neurologicznej. 2003; 71: 141-9

16 . Rickels K, Rynn M. Farmakoterapia uogólnionego zaburzenia lękowego. J Clin Psychiatria. 2002;63:Dodatki 9-16

17 . Generoso MB, Trevizol AP, Kasper S, Cho HJ, Cordeiro Q Shiozawa P. Pregabiln dla uogólnionych zaburzeń lękowych: zaktualizowany przegląd systematyczny i metaanaliza. 2017;32:49-55

18 . Baldwin D, Hou R, Gordon R, Huneke N, Garner M. GAD: modele medycyny eksperymentalnej, nowe cele: Farmakoterapia w uogólnionym zaburzeniu lękowym: nowe modele medycyny eksperymentalnej i nowe cele leków Leki na OUN; .Dostępne na https://eprints.soton.ac.uk/406180/

19 . Perna G, Alciati A, Riva A, Micieli W, Caldirola D. Długotrwałe farmakologiczne leczenie zaburzeń lękowych: zaktualizowana systematyka.

20 . Cuijpers P, Sijbrandij M, Koole S, Huibers M, Berking M, Andersson G. Psychologiczne leczenie uogólnionego zaburzenia lękowego: metaanaliza. Przegląd psychologii klinicznej. 2014; 34:130-140

21 . Klinika majonezu. Terapia poznawczo-behawioralna.; .Dostępne na http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/cognitive-behavioral-therapy/home/ovc-20186868

22 . Hofmann,SG,psychiatry,JSTJOC,2008.(nd).Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dorosłych: metaanaliza randomizowanych badań kontrolowanych placebo. Ncbi.Nlm.Nih.Gov

23 . Hopton A, MacPherson H. Akupunktura w przewlekłym bólu: czy akupunktura jest czymś więcej niż skutecznym placebo? Systematyczny przegląd danych biegunowych z metaanaliz. Praktyka bólu. 2010; 10:94-102
24 . Nardini C. Etyka badań klinicznych. Nauka medyczna o raku. 2014;8:387

Bibliografia:

1 . Baxter AJ, Scott KM, Vos T, Whiteford HA. Globalne rozpowszechnienie zaburzeń lękowych: przegląd systematyczny i metaregresja. Medycyna psychologiczna. 2013; 43:897-910

2 . Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne. Podręcznik diagnostyczno-statystyczny zaburzeń psychicznych. wyd. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing. 2013

3 . Zdrowie Direct. Objawy lękowe; Dostępne na: https://www.healthdirect.gov.au/anxiety-symptomy

4 . McDonald J, Janz S. Projekt dowodów akupunktury: porównawczy przegląd literatury. Australijskie Stowarzyszenie Akupunktury i Medycyny Chińskiej Ltd. 2017.

5 . Bazzan AJ, Zabrecky G, Monti DA, Newberg AB. Aktualne dowody dotyczące zarządzania zaburzeniami nastroju i lęku za pomocą medycyny komplementarnej i alternatywnej. Ekspert Rev Neurother. 2014;14:411- 23

6 . Goyata SL, Avelino CC, Santos SV, Souza Junior DI, Gurgel MD, Terra FS. Efekty akupunktury w leczeniu lęku: przegląd integracyjny. Rev Biustonosze Enferm. 2016 cze;69(3):602-9

7 . Arvidsdotter T., Marklund B. i Taft C. (2013). Efekty leczenia integracyjnego, terapeutycznej akupunktury i konwencjonalnego leczenia w łagodzeniu stresu psychicznego u pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej – pragmatyczne randomizowane badanie kontrolowane. BMC Medycyna komplementarna i alternatywna, 13(1), 308. http://doi.org/10.1186/1472-6882-13-308

8 . Amorim, D., Amado, J., Brito, I., Fiuza, SM, Clinical, NATI, 2018. (nd). Akupunktura i elektroakupunktura w zaburzeniach lękowych: systematyczny przegląd badań klinicznych. Elsevier. http://doi.org/10.1016/j.ctcp.2018.01.008

9 . Abboud FM, Harwani SC, Chapleau MW. Autonomiczna regulacja neuronalna układu odpornościowego: implikacje dla nadciśnienia tętniczego i chorób układu krążenia. Nadciśnienie. 2012;59:755-62
10 . Guo ZL, Longhurst JC. Ekspresja c-Fos w jądrze łukowatym indukowana przez elektroakupunkturę: relacje z neuronami zawierającymi opioidy i glutaminian. Badania mózgu. 2007;1166:65–76

11 . Ribeiro SC, Kennedy SE, Smith YR, Stohler CS, Zubieta JK. Interfejs regulacji stresu fizycznego i emocjonalnego przez endogenny układ opioidowy i receptory opioidowe m. Postęp w Neuro-Psychofarmakologii i Psychiatrii Biologicznej. 2005;1264-1280.

12 . Harbach H, Moll B, Boedeker RH, et al. Minimalna immunoreaktywna b-endorfina w osoczu i spadek kortyzolu przy standardowej analgezji lub różnych technikach akupunktury. European Journal of Anestesiology. 2007; 24:370-6

13 . Li M, Tjen-A-Looi SC, Longhurst JC. Elektroakupunktura zwiększa ekspresję preproenkefaliny mRNA w brzuszno-bocznym rdzeniu dziobowym szczurów. Biol Psychiatria. 2010;477:61-5

14 . Yin J, Chen J, Chen JDZ. Działanie łagodzące i mechanizm elektroakupunktury na arytmię żołądka, opóźnione opróżnianie i zaburzenia akomodacji u szczurów z cukrzycą. American Journal of Physiology. 2010; 298:G563-G570

15 . Agelink MW, Sanner D, Eich H, Pach J, Bertling R, Lemmer W, Klieser E, Lehmann E. Czy akupunktura wpływa na autonomiczny układ nerwowy serca u pacjentów z lekką depresją lub zaburzeniami lękowymi? Postępy w psychiatrii neurologicznej. 2003; 71: 141-9

16 . Rickels K, Rynn M. Farmakoterapia uogólnionego zaburzenia lękowego. J Clin Psychiatria. 2002;63:Dodatki 9-16

17 . Generoso MB, Trevizol AP, Kasper S, Cho HJ, Cordeiro Q Shiozawa P. Pregabiln dla uogólnionych zaburzeń lękowych: zaktualizowany przegląd systematyczny i metaanaliza. 2017;32:49-55

18 . Baldwin D, Hou R, Gordon R, Huneke N, Garner M. GAD: modele medycyny eksperymentalnej, nowe cele: Farmakoterapia w uogólnionym zaburzeniu lękowym: nowe modele medycyny eksperymentalnej i nowe cele leków Leki na OUN; .Dostępne na https://eprints.soton.ac.uk/406180/

19 . Perna G, Alciati A, Riva A, Micieli W, Caldirola D. Długotrwałe farmakologiczne leczenie zaburzeń lękowych: zaktualizowana systematyka.

20 . Cuijpers P, Sijbrandij M, Koole S, Huibers M, Berking M, Andersson G. Psychologiczne leczenie uogólnionego zaburzenia lękowego: metaanaliza. Przegląd psychologii klinicznej. 2014; 34:130-140

21 . Klinika majonezu. Terapia poznawczo-behawioralna.; .Dostępne na http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/cognitive-behavioral-therapy/home/ovc-20186868

22 . Hofmann,SG,psychiatry,JSTJOC,2008.(nd).Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dorosłych: metaanaliza randomizowanych badań kontrolowanych placebo. Ncbi.Nlm.Nih.Gov

23 . Hopton A, MacPherson H. Akupunktura w przewlekłym bólu: czy akupunktura jest czymś więcej niż skutecznym placebo? Systematyczny przegląd danych biegunowych z metaanaliz. Praktyka bólu. 2010; 10:94-102
24 . Nardini C. Etyka badań klinicznych. Nauka medyczna o raku. 2014;8:387

Ebook: „Akupunktura i Życie”

Pani profesor przybliża tajniki akupunktury w swoich książkach, które możecie Państwo pobrać na tej stronie za darmo w postaci e-booków:
Książka jest próbą podjęcia polemiki z osobami co uważali metody medycyny tradycyjnej za mało naukowe i średniowieczne. Jak sie póżniej okazało Światowa Organizacja Zdrowia zatwierdziła osiągnięcia „Traditional Medicine” i uznało te metody za naukowe.
akupunktura,lęk,lęki,lęków,leczenie,lęku
akupunktura,lęk,lęki,lęków,leczenie,lęku

Ebook: „W Cztery Oczy z Medycyną Naturalną Dalekiego Wschodu”

Bogato ilustrowany, napisany na podstawie wielu lat doświadczeń przybliży Wam tajniki wiedzy znanej w Tybecie od wieków.
Pierwsza ksiązka profesor Enji, która w możliwe najławiejszy sposób miała tłumaczyć trudne pojęcia związane z Medycyną  Tradycyjną i stanowić pomost pomiędzy medycyną klasyczną, a wschodnią.
akupunktura,lęk,lęki,lęków,leczenie,lęku
akupunktura,lęk,lęki,lęków,leczenie,lęku

POWIĄZANE ARTYKUŁY OPARTE NA FAKTACH

akupunktura,lęk,lęki,lęków,leczenie,lęku
B

Alergie

Artykuł naukowy o wpływie akupunktury na leczenie alergicznego nieżytu nosa i dolegliwości towarzyszących.
akupunktura,lęk,lęki,lęków,leczenie,lęku
B

NA BÓL

Metody przeciwbólowe w leczeniu akupunkturą oraz wytłumaczenie schematu oddziaływań i bodźców na organizm człowieka.
faq pierwsza wizyta
B

PIERWSZA WIZYTA

Artykuł jak najlepiej przygotować się do wizyty u lekarza medycyny tradycyjnej, aby jak najwięcej skorzystać.
Autorem materiałów jest wysokiej klasy specjalistka profesor kliniczny lekarz medycyny – pani Enkhjargal Dovchin ( prof Enji). Redagowanie i poprawki stylistyczne: Zespół MT

Umów Wizytę

Klikając w baner poniżej mogą Państwo zarezerwować termin wizyty w Gabinecie Akpunktury i Medycyny Wschodniej prof.klin.lek.med. Enkhjargal Dovchin

Zarezerwuj termin!

Orientacyjny czas oczekiwania na przyjęcie wynosi obecnie: 130 dni

Godziny Pracy

Dzień
Godziny
Poniedziałek
9:00 - 19:00
Wtorek
9:00 - 19:00
Środa
9:00 - 19:00
Czwartek
9:00 - 19:00
Piątek
9:00 - 19:00
Sobota
tylko umówione
Niedziela
zamknięte

Pin It on Pinterest

Powieleń